Aanvullend geboorteverlof voor partners

9 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof in werking getreden. Wanneer een werknemer de partner van de moeder in de zin van de Wet Arbeid en Zorg is, heeft hij of zij per 1 juli recht op een aanvullend geboorteverlof. Dit geboorteverlof bestaat naast het 5-daagse verlof dat al voor 1 juli 2020 volledig betaald moest worden door de werkgever.

Het aanvullende verlof bestaat uit een loondoorbetaling voor maximaal 5 weken (5 keer 5 werkdagen) van 70% door het UWV. De werknemer moet het verlof minimaal vier weken van tevoren mondeling, schriftelijk of via de digitale weg bij de werkgever aanvragen, tenzij dit door een vroeggeboorte niet mogelijk is. Het aanvullend geboorteverlof mag tot 6 maanden na de bevalling worden opgenomen. De werknemer moet het aanvullend verlof opnemen in hele weken (5 werkdagen). In overleg met de werkgever mag het verlof over een langere periode dan 5 weken worden gespreid. De werkgever mag het geboorteverlof niet weigeren. Wel heeft hij het recht om in overleg met werknemer de verlofdagen anders dan door werknemer initieel gewenst in te roosteren, als daarvoor een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang is.

Onder partner van de moeder in de zin van de Wet Arbeid en Zorg wordt verstaan:

  • De echtgenoot of echtgenote van de moeder van het kind
  • De geregistreerde partner van de moeder van het kind
  • Degene die ongehuwd samenwoont met de moeder van het kind en met haar de kosten van de woning en het huishouden deelt
  • Degene die het kind heeft erkend

In de praktijk zullen er werkgevers zijn die het verlof aanvullen. Dit betekent dat zij de 30% die niet uitbetaald wordt door het UWV vrijwillig op zich zullen nemen. Dit zal dan in de arbeidsovereenkomst worden neergelegd.