Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

13 september 2017 Door: Lucas van Gilst

Per 25 mei 2018 zal in de hele EU de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing worden.

Wbp geldt niet meer

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft directe werking. Dit betekent dat de Nederlandse wetgever de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) niet meer hoeft te implementeren in nationale wetgeving. De regelgeving over privacy wordt daarmee in de gehele EU gelijk. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal per 26 mei 2018 niet meer gelden.

Veranderingen AVG

Onder meer de volgende zaken gaan veranderen onder de AVG:

  1. Privacyrechten worden uitgebreid en verstrekt;
  2. De AVG gaat ook gelden voor organisaties die niet in de EU zijn gevestigd, maar wel diensten of producten aanbieden binnen de EU of gedrag van personen binnen de EU monitoren;
  3. De huidige verplichting om verwerking van persoonsgegevens te melden bij de lokale toezichthouders verdwijnt;
  4. Organisaties krijgen meer verplichtingen om aan te kunnen tonen dat zij zich aan de AVG houden (accountability);
  5. Het inschakelen van een externe partij door de bewerker, zonder toestemming van de verantwoordelijke niet langer is toegestaan;
  6. De boetes die de Europese privacytoezichthouders (in Nederland: de Autoriteit Persoonsgegevens) kunnen opleggen voor het niet naleven van de AVG kunnen hoger worden.

Verwerkersovereenkomst binnen AVG

De verschillende vereisten die aan een bewerkersovereenkomst (in het Engels: Data Processing Agreement) worden gesteld zijn uitgebreid. Deze vereisten zijn duidelijk omschreven in artikel 28 van de AVG. De “bewerker” wordt in de AVG overigens “verwerker” genoemd zodat de “bewerkersovereenkomst” “verwerkersovereenkomst” zal gaan heten.

Wij hebben een nieuw model verwerkersovereenkomst (Nederlands) en een model verwerkersovereenkomst Engels beschikbaar dat voldoet aan alle vereisten die de AVG daaraan stelt.

Lees meer

Indien u meer wil weten over de achtergrond van de nieuwe privacyregels dan kunt u terecht op de website van de Europese Unie of van de Autoriteit Persoonsgegevens.