Het belemmeringsverbod bij payrolling en detachering

18 januari 2017 Door: Richard Beverwijk

Payrolling en detachering zijn beide uitleenconstructies waar het belemmeringsverbod kan spelen. Het kenmerkende verschil is dat bij payrolling de werving en selectie door de inlener plaatsvindt terwijl bij detachering de uitlener dit doet.

Het belemmeringsverbod houdt in dat de uitlener de gedetacheerde werknemer niet mag belemmeren om na de duur van de terbeschikkingstelling bij de inlener in dienst te treden. Dit betekent dat er door de uitlener geen concurrentie- of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst met de werknemer mag worden overgenomen, waardoor hij niet in dienst kan treden bij de inlener. Wel mag de uitlener bij overgang naar de inlener een redelijke vergoeding bedingen voor de werving, terbeschikkingstelling of opleiding van de gedetacheerde werknemer. Dit biedt voor het detacheringsbureau een mogelijkheid om de overgang van de gedetacheerde naar de inlener toch te bemoeilijken. Voor de inlener kan de vergoeding een drempel vormen om de gedetacheerde werknemer over te nemen. Deze vergoeding zal dan wel in de Detacheringsovereenkomst moeten worden opgenomen. Bij payrolling ligt het niet voor de hand dat de inlener een vergoeding verschuldigd is, de inlener doet dan immers zelf de werving en selectie van de werknemer. De inlener wil bij payrolling vaak eenzijdig kunnen beslissen op welk moment hij de werknemer zelf in loondienst wil nemen.

In onze webshop vindt u voorbeeldcontracten voor de Detacheringsovereenkomst en de Overeenkomst Payrolling.