Beloning met Stock Appreciation Rights (SAR’s)

26 juni 2018 Door: Lucas van Gilst

Beloning van werknemers met Stock Appreciation Rights wordt steeds populairder. In dit blog leg ik de reden daarvan uit. Daarna geef ik een voorbeeld van een eenvoudige SAR-regeling. Tenslotte sta ik kort stil bij de fiscale gevolgen van een SAR-uitkering. Maar ik begin met het uitleggen wat een SAR is.

Wat zijn Stock Appreciation Rights?

SAR staat voor Stock Appreciation Rights of Share Appreciation Rights. Het is een Amerikaanse term voor een bonus die is gekoppeld aan de waardeontwikkeling van een onderneming. Het is dus een soort virtueel aandeel. Indien een werknemer een SAR uitoefent dan krijgt hij die waarde cash uitbetaald.

Flexibel

Met Stock Appreciation Rights kun je een werknemer laten profiteren in de waardeontwikkeling van je onderneming zonder dat de werknemer invloed krijgt op de koers van het bedrijf. Het grote voordeel van de SAR is dat het een flexibel instrument van beloning is. Er komt weinig papierwerk aan te pas. Er hoeven immers geen aandelen of certificaten te worden uitgegeven. In plaats daarvan hoeft alleen een SAR-overeenkomst te opgesteld. Een SAR-overeenkomst is vormvrij, dat wil zeggen dat de overeenkomst geen vormvereisten heeft. De inhoud van de SAR-overeenkomst kan dus geheel door partijen zelf worden vastgesteld. Dit neemt overigens niet weg dat de voorwaarden die gelden bij SAR’s goed moet worden vastgelegd. Denk aan afspraken over wanneer en en onder welke voorwaarden een werknemer een SAR kan uitoefenen. Bijvoorbeeld de afspraak dat de werknemer bepaalde targets moet halen of nog minimaal een bepaalde periode in dienst moet blijven. Een goed voorbeeld van een SAR-overeenkomst kunt u hier vinden in onze webshop.

Voorbeeld

De hoogte van de SAR-uitkering wordt veelal berekend door een bepaalde formule af te spreken. Partijen dienen hier zelf invulling aan te geven en de afspraken daarover op te nemen in de SAR-overeenkomst. Een voorbeeld: Een werknemer heeft 2 SAR’s. In de SAR-overeenkomst is afgesproken dat de waarde van een SAR gelijk is aan 10% van de winst van de onderneming na belasting van het lopende boekjaar. Afgesproken is dat de SAR’s kunnen worden uitgeoefend na vaststelling van de jaarrekening. In 2017 bedroeg de winst na belasting € 200.000,-. De jaarrekening van 2017 wordt vastgesteld in juni 2018. Als de werknemer vervolgens eind 2018 zijn SAR’s uitoefent geven zijn 2 SAR’s dus recht op € 20.000,-. Dit bedrag wordt door de werkgever in cash uitgekeerd aan de werknemer.

Fiscaal

Let op dat een SAR-uitkering in beginsel op het moment van uitkering voor de werknemer wordt belast in Box 1. De werkgever moet op het moment van uitkering loonheffingen inhouden over de SAR-uitkering. Voor de werkgever/onderneming is de SAR-uitkering aftrekbaar van de winst. Let op dat deze aftrek van de winst sinds 2009 is vervallen bij SAR’s die worden toegekend aan werknemers met een loon van meer dan € 500.000,- welk loon is gekoppeld aan de waarde van de onderneming.