Betalingstermijn voor grote bedrijven maximaal 60 dagen

4 juli 2017 Door: Richard Beverwijk

MKB-bedrijven die zaken doen met grote bedrijven of internationals krijgen vaak te maken met zeer lange betalingstermijnen. Vooral voor beursgenoteerde bedrijven is cashflow een belangrijk middel om aandeelhouders tevreden te houden. Hoe hoger de cashflow, hoe groter de kans op dividend, en dus hoe populairder het aandeel. Voor deze bedrijven is een lange betalingstermijn één van de manieren om de kaspositie te verbeteren. Voor MKB-bedrijven of ZZP-ers die zaken doen met grote bedrijven zijn betalingstermijnen die oplopen tot 90 of 120 dagen geen uitzondering.

Per 1 juli 2017 is nieuwe wetgeving op basis van een Europese Richtlijn in werking getreden, waardoor er betalingstermijnen van maximaal 60 dagen overeen kunnen worden gekomen tussen grote bedrijven en kleine leveranciers of dienstverleners. Langere termijnen zijn nietig en worden automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wettelijke handelsrente (nu 8%!) verschuldigd.

Een bedrijf is “groot” als hij op twee achtereenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van de drie onderstaande criteria:

– de waarde van de activa op de balans is groter dan 20 miljoen euro;
– de netto omzet over het boekjaar is groter dan 40 miljoen euro; en
– het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar is groter dan 250 werknemers.

Kleine en middelgrote leveranciers en dienstverleners zijn bedrijven die aan geen, of aan slechts één van deze criteria voldoen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat partijen tot 1 juli 2018 de tijd hebben om die aan te passen aan de nieuwe regelgeving.

Let op: de nieuwe regeling geldt alleen voor transacties tussen kleine leveranciers of dienstverleners en grote afnemers. Voor transactie tussen grote of kleine bedrijven onderling blijft de norm voor betaaltermijnen die worden overeengekomen60 dagen, maar onder bepaalde voorwaarden kunnen afnemers en leveranciers van gelijke omvang zelfs een nog langere betaaltermijn afspreken, zonder dat dit automatisch tot nietigheid leidt, zoals wel het geval is bij transacties tussen bedrijven van ongelijke grote.

Voor overheidsinstanties die handelstransacties aangaan geldt reeds een strenge betaaltermijn, die maximaal 30 dagen bedraagt. Overheidsinstanties kunnen slechts in een uitzonderlijke gevallen een langere betalingstermijn overeenkomen, die in geen geval langer mag zijn dan 60 dagen. Voor de overheid geldt bij overschrijding van deze 60 dagen echter evenmin de sanctie van de nietigheid en de automatische omzetting in een termijn van 30 dagen, zodat je zou kunnen stellen dat de wet op dit punt thans strenger is voor grote bedrijven, dan voor de overheid.