Blog

Openbare cessie en stille cessie

03 december 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het is voor een schuldeiser mogelijk om een vordering op zijn schuldenaar te verkopen aan iemand...

Verschil tussen garantie en warranty

08 oktober 2020 Door: Ruben Groeneveld

Een veelgebruikt Engelse vertaling voor ‘garantie’ is ‘warranty’. Toch verschillen deze woorden...

Franchisewetgeving in het buitenland

24 september 2020 Door: Ruben Groeneveld

Wanneer een franchiseformule in Nederland succesvol blijkt is het een logische vervolgstap...

5 valkuilen voor een startende franchiseformule

17 september 2020 Door: Ruben Groeneveld

Een goede franchiseformule kan voor zowel de franchisegever als de franchisenemer zeer...

Update: de status van de nieuwe Wet Franchise

17 september 2020 Door: Ruben Groeneveld

Eind 2019 schreven wij over de status van de nieuwe Wet Franchise. De wet was toen onder...

Vijf tips voor de overdracht van een assurantieportefeuille

16 september 2020 Door: Richard Beverwijk

Een assurantieportefeuille kan beschreven worden als een geheel van relaties van een...

Aanvullend geboorteverlof voor partners

09 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

Per 1 juli 2020 is de Wet invoering extra geboorteverlof in werking getreden. Wanneer een...

Het UBO-register komt eraan

09 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk...

Ruzie binnen de maatschap

09 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het komt helaas nog wel eens voor dat er conflicten ontstaan tussen de maten die samen een...

De status van de Wet DBA

25 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Er is voor zzp’ers al lange tijd veel onduidelijkheid omtrent de Wet Deregulering Beoordeling...

Wanneer zijn de algemene voorwaarden van toepassing?

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Het gebruiken of hebben van algemene voorwaarden betekent nog niet dat zij direct van...

Wat moet (en mag) er in de algemene voorwaarden staan?

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

Iedere ondernemer heeft er mee te maken: algemene voorwaarden. Goede algemene voorwaarden zijn...

De terhandstellingsplicht voor dienstverleners

18 juni 2020 Door: Ruben Groeneveld

In onze vorige blog kwam de terhandstelling van algemene voorwaarden al aan bod. Voor...

Procederen in tijden van Corona

22 april 2020 Door: Lucas van Gilst

In verband met de Covid-19 uitbraak zijn de rechtbanken en gerechtshoven vanaf 17 maart 2020 zo...

Extra informatieplicht voor verhuurder bij aanzegging einde huur

22 april 2020 Door: Ruben Groeneveld

De nieuwe spoedwet Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten heeft ook gevolgen...

Spoedwetgeving: gevolgen voor de B.V.

22 april 2020 Door: Ruben Groeneveld

De ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ is op 21 april 2020 aangenomen door de...