Bonusregeling voor werknemers

18 januari 2022 Door: Cerena de Vries

Het bekendste voorbeeld van een bonusregeling voor werknemers is de bonus in cash. Echter kent deze vorm ook nadelen. Er zijn gelukkig voldoende alternatieven.  In dit blog bespreek ik eerst de bonus in cash en daarna het alternatief van uitgeven van aandelen en de aandelenoptieregeling. Tot slot komen we nog tot bespreking van het uitgeven van certificaten van aandelen door een Stichting Administratiekantoor.

Een bonusregeling

Veelal wordt voor de bonusregeling voor werknemers voor cash gekozen omdat dit relatief eenvoudig is en direct verband houdt met prestaties van de werknemer en de onderneming. De bonusregeling heeft vooral korte termijneffect en wordt vaak uitgegeven in cash, maar het is ook mogelijk om dit te doen doormiddel van aandelen. Er zijn echter ook nadelen verbonden aan deze eenvoudige manier van belonen, bijvoorbeeld:

  • Het toekennen van een bonus ten koste gaat van de liquiditeit van het bedrijf. Met name voor startups is dit onwenselijk;
  • Doordat de bonus veelal gekoppeld is aan een korte termijn doel, zoals bijvoorbeeld halen van een persoonlijk target, zorgt dit niet voor een langdurige binding van de werknemer met de onderneming;
  • Mogelijk slechte prestaties komen er niet tot in uitdrukking.

Uitgeven van aandelen

Zoals gezegd kan een bonus, naast dat het cash uitgegeven kan worden, ook door middel van het uitgeven van aandelen aan de werknemer. Dit zorgt voor een binding van de werknemer aan de onderneming in tegenstelling tot het cash uitkeren van een bonus. De werknemer is naast het dienstverband dan namelijk ook aandeelhouder. De twee voornaamste kenmerken van aandelen zijn dat:

  • Aandelen recht geven op de winst van de onderneming in de vorm van dividend en eventuele winst bij verkoop van aandelen;
  • Aandelen naar rato recht geven op een stem in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).

Doormiddel van aandeelhoudersoptieregeling kunt u aandelen uitgeven tegen een vooraf overeengekomen prijs, de uitoefenprijs. Het aandelenoptierecht geeft de werknemer recht op verkrijging van de aandelen. Hieraan kunnen allerlei voorwaarden aan worden verbonden. Een van deze voorwaarden is doorgaans dat de werknemer zelf kan bepalen of hij het recht wel of niet wilt uitoefenen.

Certificaten van aandelen doormiddel van een Stichting Administratiekantoor (STAK)

Een aandeelhouder heeft, zoals reeds gezegd, recht op zeggenschap in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA). In de AVA wordt gestemd over de belangrijke beslissingen omtrent de bedrijfsvoering. Het is niet altijd wenselijk dat de werknemer die u wil belonen gebruik kan maken van zijn zeggenschap. In dat geval kunt u beter kiezen voor een Stichting Administratiekantoor (STAK) waarbij certificaten worden uitgegeven.

Bij certificaten is de medezeggenschap losgekoppeld van het recht op winstuitkering. Er wordt dan een Stichting Administratiekantoor (STAK) opgericht en het bestuur van deze STAK heeft stemrecht in de AVA. Met de certificering van aandelen draagt u de (gewenste) aandelen dus over aan de STAK. De stak beheert de certificaten in een certificatenregister. De winst van de onderneming komt via dividend bij de certificaathouder terecht en wordt uitgekeerd door de STAK.