Click-wrapping of browse-wrapping?

5 maart 2018 Door: Richard Beverwijk

Recentelijk heeft het Gerechtshof te Den Haag een interessante uitspraak gedaan over de toepasselijkheid van gebruiksvoorwaarden van een website via browse-wrapping. De vraag die in dit arrest speelde was, wanneer een gebruiker van een website gebonden is aan de voorwaarden die door de eigenaar van de website worden vermeld en die meestal via een hyperlink onderaan de pagina van de website kunnen worden geraadpleegd. Is dit enkel en alleen door te surfen op de website  (‘browse-wrapping’), of is een expliciete handeling van de gebruiker vereist, zoals het aanvinken van een vakje of het klikken op een button (‘click-wrapping’).

Iedere overeenkomst, ook in het geval het gaat om gebruiksvoorwaarden van een website, komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien uit wordt gegaan van toestemming via browse-wrapping-concept, dan is er geen verdere handeling van de gebruiker vereist. De gebruiker van de website is gebonden aan de gebruiksvoorwaarden, enkel en alleen als gevolg van het feit dat hij gebruik maakt van de website. Het Gerechtshof te Den Haag vindt dit onvoldoende. Om aanvaarding van de voorwaarden te kunnen aannemen is naar het oordeel van het Hof meer nodig, bijvoorbeeld dat de gegevens van de website door een technische maatregel pas worden vrijgegeven aan de bezoeker van de website nadat hij zich expliciet akkoord heeft verklaard met de gebruiksvoorwaarden. Browse-wrapping wordt door de rechter dus niet als een geldige aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden gezien, daarvoor is click-wrapping noodzakelijk.

Deze problematiek kan zich ook voordoen bij de toepasselijkheid aan de gebruiksvoorwaarden van een applicatie (‘App’).

Bij gebruiksvoorwaarden voor een App is het beter om gebruik te maken van click-wrapping. Omdat een App meestal nog gedownload moet worden door de gebruiker, is het een kleine moeite om de gebruiker een vink bij toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden te zetten, voordat hij de App daadwerkelijk kan downloaden en gebruiken. Overigens geldt het beginsel van click-wrapping ook voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bij de online koop en verkoop van producten via een webshop. Ook deze algemene voorwaarden kunnen het best worden aanvaard door tijdens het bestelproces de koper te laten klikken op een knop met de tekst ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ of een vinkje te zetten naast een dergelijke tekst, voordat de bestelling definitief wordt gemaakt.

Voor een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden App kunt u onze webshop bezoeken.