Conservatoir beslag als incassomiddel

15 september 2021 Door: Ruben Groeneveld

Het leggen van een conservatoir beslag wordt soms ook gebruikt als incassomiddel. Door het leggen van een beslag laat de schuldeiser aan de schuldenaar zien dat het menens is en dat hij bereid is naar de rechter te gaan om de vordering betaald te zien. Daarnaast komt het beslag bij de schuldenaar als een verrassing.

Voorbeeld beslag op woning

Een conservatoir beslag kan voor een debiteur heel vervelend zijn. Indien bijvoorbeeld beslag wordt gelegd op een woning die te koop staat, kan die woning niet meer worden verkocht zolang het beslag op de woning blijft liggen. Wil de debiteur de woning verkopen, dan zal hij dus eerst de beslaglegger moeten betalen. Na of gelijktijdig met betaling zal de beslaglegger het beslag opheffen en kan de woning worden geleverd aan de koper. Indien een debiteur onroerend goed te koop heeft staan, is een conservatoir beslag daarom vaak uiterst effectief.

Voorbeeld beslag op bankrekening

Een beslag op een bankrekening kan ook effectief zijn. De bank zal na de beslaglegging aanvankelijk het volledige saldo van de bankrekening moeten blokkeren. Het geblokkeerde saldo kan veel hoger zijn dan het bedrag waarvoor beslag wordt gelegd. Op die manier kan de debiteur in liquiditeitsproblemen komen en zijn crediteuren bv. niet meer betalen. De debiteur wil dat natuurlijk niet en zal dan veelal in overleg treden met de beslaglegger. Overigens deblokkeert de bank na het beslag de bankrekening van de debiteur weer. Daarbij wordt vaak een bedrag ter hoogte van het bedrag waarvoor beslag is gelegd, geparkeerd op een andere bankrekening. Op die manier kan de debiteur met het resterende saldo van de bankrekening weer betalingen doen. Maar al die tijd dat het beslag er ligt, blijft het bedrag op de geblokkeerde bankrekening staan en kan de debiteur daar niks mee. Dit is heel vervelend voor de debiteur die vaak de vordering gedeelte of geheel betwist. Wil de debiteur weer over het geblokkeerde saldo kunnen beschikken dan zal hij een schikking moeten treffen met de beslaglegger.

Schikking na beslaglegging

Komen de debiteur en de beslaglegger tot overeenstemming, dan zal een schikking worden getroffen. In die schikking kunnen afspraken worden gemaakt over betaling, opheffing van het beslag, intrekking van een procedure, finale kwijting, etc. Het is het belangrijk om de afspraken daaromtrent goed vast te leggen. Dit kan door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. In onze webshop vindt u een vaststellingsovereenkomst beëindiging geschil. Dit voorbeeldcontract is onder andere geschikt voor het afhandelen van een incassogeschil. Dit voorbeeld is ook in het Engels beschikbaar.

De vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de partijen een bindende regeling treffen ter voorkoming van een geschil of om een bestaand geschil op te lossen. In de vaststellingsovereenkomst regelen partijen wat er vanaf het moment van tekenen precies tussen hen geldt. Als een van de partijen er later achter komt dat hij eigenlijk een betere onderhandelingspositie had, heeft hij pech. De vaststellingsovereenkomst is namelijk bindend.

In een vaststellingsovereenkomst verlenen de partijen elkaar doorgaans over en weer finale kwijting. Finale kwijting houdt in dat de partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben. Het is belangrijk dat in de vaststellingsovereenkomst duidelijk is aangegeven op welke onderwerpen of op welk geschil de finale kwijting betrekking heeft. Dit ter voorkoming dat partijen ook de vorderingen die niets met het geschil te maken hebben prijsgeven. Partijen kunnen in een vaststellingsovereenkomst ook afspraken maken over geheimhouding of dat zij zich niet negatief over elkaar uitlaten. Voorbeelden van deze afspraken staan in ons model vaststellingsovereenkomst.