De AVG en het overnemen van een klantenbestand

31 mei 2019 Door: Richard Beverwijk

Bij de overname van een onderneming is het gebruikelijk dat ook het klantenbestand wordt overgenomen. In deze bestanden staan persoonsgegevens, waardoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is. Levert deze nieuwe privacywetgeving problemen op bij het overnemen van een klantenbestand?

Gegevensverwerking in de AVG

De overname van het klantenbestand wordt onder de AVG gezien als een ‘verdere verwerking van persoonsgegevens’. De verkoper is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Op grond van artikel 6 van de AVG moet iedere verwerking rechtmatig zijn.

In de AVG zijn verschillende gronden voor een rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te vinden. Deze staan in artikel 6. De verschillende grondslagen die van toepassing kunnen zijn op een overname zijn toestemming en gerechtvaardigd belang. Dit wijkt niet af van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toestemming

Het is in theorie mogelijk om van klanten vooraf toestemming te vragen om hun gegevens over te dragen in het geval van een overname. Dit zou kunnen in de privacyverklaring of privacystatement. In de praktijk gebeurt dit echter zeer weinig, omdat het vragen van zo’n toestemming een rare indruk maakt op klanten. Daarnaast stelt de AVG strengere eisen aan deze toestemming.

Gerechtvaardigd belang

Het overdragen van een klantenbestand moet dus grondslag vinden in een gerechtvaardigd belang. Dit kan het bedrijfsbelang van de verkoper zijn, omdat het klantenbestand een in veel gevallen een aanzienlijk deel vormt van de waarde van de onderneming (de goodwill).

De AVG levert dus geen nieuwe problemen op bij het overnemen van een klantenbestand ten opzichte van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als alleen klantgegevens worden overgedragen, dan is toestemming van de klant nodig. Als het klantenbestand wordt overgedragen in het kader van de verkoop van de hele onderneming, dan is waarschijnlijk sprake van een gerechtvaardigd belang.

Let op: wanneer de nieuwe eigenaar van het klantenbestand de gegevens voor totaal andere doeleinden gebruikt dan in het kader van de voorzetting van de door hem gekochte onderneming, dan kan dit wél problemen opleveren. Hierbij valt te denken aan een mailing voor andere producten dan de producten die de klant van de vorige eigenaar afnam.

Overdracht van klantgegevens speelt vrijwel altijd bij de overname van een webshop. Een voorbeeld van een overname-overeenkomst voor een webshop vindt u hier. De advocaten van Beverwijk van Gilst kunnen u helpen met het op maat maken hiervan.