De DGA en de managementovereenkomst

13 februari 2020 Door: Lucas van Gilst

Een directeur-grootaandeelhouder kan zijn werkzaamheden voor de werkmaatschappij op verschillende manieren juridisch vormgeven. De belangrijkste en meest gebruikte manieren zijn de managementovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. In deze blog bekijken we de managementovereenkomst. Zij brengt veel voordelen ten opzichte van een arbeidsovereenkomst, maar is niet geheel zonder risico’s.

De managementovereenkomst voor een DGA

De managementovereenkomst staat niet letterlijk omschreven in de wet, en moet worden gezien als een overeenkomst van opdracht. De wetgeving over de overeenkomst van opdracht (en niet het arbeidsrecht) is dus van toepassing.

De managementovereenkomst van een DGA wordt meestal aangegaan tussen de holding en de werkmaatschappij, die beide (deels) in handen zijn van dezelfde DGA. De holding ‘verhuurt’ de manager aan de werkmaatschappij om daar directietaken uit te voeren. Hiervoor betaalt de werkmaatschappij een ‘management fee’ aan de holding, die uiteindelijk weer (deels) ten goede komt aan de DGA.

De voordelen

Het fiscale voordeel is de grootste reden om een managementovereenkomst te gebruiken. De holding ontvangt voor de verrichte werkzaamheden de management-fee. De holding keert uiteindelijk het salaris aan de DGA uit. Hierover betaalt de DGA inkomstenbelasting. Echter valt het verschil tussen de management fee en het door de holding aan de DGA uitgekeerde loon alleen onder de vennootschapsbelasting, die lager is dan de inkomstenbelasting. Er kan dus een belastingvoordeel zijn wanneer de holding minder salaris uitkeert dan de management-fee. Wanneer de holding ook dividend uitkeert aan de DGA, moet hierover wel inkomstenbelasting worden betaald. Die valt echter in Box 2, en is dus waarschijnlijk lager dan de inkomstenbelasting bij een arbeidsovereenkomst. Pas wel op: de verhouding tussen de management fee die de holding ontvangt en het salaris dat de DGA ontvangt, moet wel in een redelijke verhouding zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen zich problemen met de fiscus voordoen.

Het tweede voordeel van een managementovereenkomst ten opzichte van de arbeidsovereenkomst is dat deze niet onder het arbeidsrecht valt, waardoor vele regelingen niet van toepassing zijn. Denk hierbij aan de werknemersverzekeringen, ontslagbescherming, transitievergoeding, doorbetaling bij ziekte, enzovoort. Dit voordeel is dus vooral voor de werkmaatschappij.

Een derde voordeel is dat de DGA een pensioenvoorziening kan opbouwen via zijn holding met het geld dat de holding niet als salaris of dividend aan de DGA uitkeert.

De risico’s

Het gebruiken van een managementovereenkomst kan dus veel voordelen meebrengen, voor zowel de DGA als voor de werkmaatschappij. Het risico is echter dat de Belastingdienst, het UWV of een rechter onder omstandigheden de managementovereenkomst toch beschouwen als een arbeidsovereenkomst. Dit is het geval wanneer de managementovereenkomst te veel elementen van een dienstbetrekking uit arbeidsovereenkomst vertoont. Het belangrijkste element hierin is de gezagsverhouding. Deze mag er bij een managementovereenkomst niet zijn. De manager moet een voldoende mate van zelfstandigheid toekomen.

Wanneer de Belastingdienst, de rechter of het UWV de managementovereenkomst voor een arbeidsovereenkomst aanziet, kan de DGA alsnog verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen zijn, en heeft hij alsnog recht op ontslagbescherming, vakantiegeld, en loondoorbetaling wanneer hij ziek is.

Dit soort zaken komen regelmatig voor de rechter, waarbij vaak de uitkomst is dat de managementovereenkomst die gesloten is tussen de holding en de werkmaatschappij, inderdaad heeft te gelden als arbeidsovereenkomst tussen de werkmaatschappij en de DGA in privé. Zie bijvoorbeeld deze uitspraak van de Rechtbank Gelderland.

De overeenkomsten

Met het oog op de risico’s die verbonden zijn aan een managementovereenkomst is het van groot belang dat u een goede managementovereenkomst gebruikt die niet als arbeidsovereenkomst aangemerkt kan worden.

In onze webshop vindt u zo een voorbeeld managementovereenkomst holding. Ook hebben wij een voorbeeld arbeidsovereenkomst met de statutair directeur.