Digitaal procederen, onze eerste ervaringen

15 december 2017 Door: Lucas van Gilst

Sinds 1 september 2017 is digitaal procederen bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland verplicht bij handelsvorderingen met een financieel belang van meer dan € 25.000,-. In dit blog worden onze eerste ervaringen met digitaal procederen gedeeld. Verdere wijzen wij op een nieuw model in onze webshop dat gebruikt kan worden bij digitaal procederen. Dit gaat om het model oproepingsbericht met procesinleiding dat gebruikt kan worden bij de artikel 113-route.

Digitaal procederen: eenvoudiger en digitaal

Wij hebben inmiddels diverse nieuwe zaken aanhangig gemaakt waarin digitaal wordt geprocedeerd. Onze eerste ervaringen daarmee zijn ronduit positief. Procederen is eenvoudiger en digitaal geworden. Eenvoudiger is het vooral omdat het praktischer is want plaatsvindt met digitale communicatiemiddelen. Stukken versturen per post, koerier, fax of e-mail is verleden tijd. Dit is praktischer, scheelt tijd en geld. Procederen vindt plaats in de digitale omgeving Mijn Rechtspraak.

Via Mijn Rechtspraak kunnen procedures snel een eenvoudig online worden opgestart. Alle processtukken worden online ingediend. Dit geldt ook voor de producties (bijlagen) bij de processtukken die worden geüpload en met de rechtbank en de advocaat van de verweerder worden gedeeld in de digitale omgeving. De communicatie met de rechtbank vindt plaats via berichtenverkeer in de digitale omgeving. Op die manier kan met 1 druk op de knop een bericht worden verzonden aan de griffie of rechter. Gedoe met invullen en rondsturen van B-formulieren is daarmee verleden tijd. De mondelinge behandeling (zitting) vindt nog wel plaats op de rechtbank zelf.

Even wennen

Bij het opstarten van de eerste procedure is digitaal procederen wel even wennen. Dit komt enerzijds door praktische zaken als het werken in de digitale omgeving. Hoe en waar maak ik mijn zaak aanhangig en hoe kan in mijn stukken uploaden? Anderzijds is het goed opletten wat er allemaal is veranderd in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De dagvaardingsprocedure bestaat niet meer en is vervangen door de vorderingsprocedure en het oproepingsbericht. Bij het oproepingsbericht moet worden gekozen tussen 3 varianten. Er zijn verschillende nieuwe termijnen als de verschijndatum, de termijn waarbinnen een zaak aanhangig moet worden gemaakt en kortere termijnen voor het indienen van processtukken. Maar advocaten die regelmatig procederen zullen hier snel aan wennen.

Artikel 113-route

De verplichting tot het inschakelen van een deurwaarder is afgeschaft. Wordt echter gekozen voor artikel 113-route dan moet het oproepingsbericht met procesinleiding nog wel door een deurwaarder worden betekend. De advocaat stelt het oproepingsbericht met procesinleiding op stuurt dit per e-mail aan de deurwaarder die het verder invult zodat hij het kan betekenen aan de verweerder. De deurwaarder stuurt het betekende oproepingsbericht met procesinleiding retour aan de advocaat. De advocaat moet het betekende oproepingsbericht binnen 5 dagen na betekening bij de rechtbank indienen. Vanaf dat moment is de zaak aanhangig bij de rechtbank.

Modellen

De Rechtspraak heeft in samenspraak met deurwaardersorganisatie KBvG en de Nederlandse Orde van Advocaten diverse varianten van het oproepingsbericht van de artikel 113-route opgesteld. Deze modellen kunt u hier raadplegen. De advocaten van Voorbeeldcontract.nl hebben de modellen gebruiksvriendelijker gemaakt zodat ze eenvoudiger zijn in te vullen. Het eerste model dat wij ter beschikking stellen is het model oproepingsbericht met procesinleiding – 1 eiser en meerdere verweerders. In ons modellen zijn toegevoegd een indeling en een aantal standaardbepalingen voor de procesinleiding. Voor advocaten die nog geen eigen model hebben is dit prettig.

Auteur: Lucas van Gilst