Distributie via een SaaS Reseller Agreement

30 september 2018 Door: Richard Beverwijk

Er is een groeiende belangstelling voor de SaaS Reseller Agreement. Steeds meer eigenaar/leveranciers van een SaaS-oplossing zien de mogelijkheid om dit product te distribueren door middel van een Reseller Agreement. Maar hoe werkt dat eigenlijk?

Kenmerkend voor een SaaS is dat de software zich bevind op een server van de leverancier. De leverancier verzorgt de hosting van de de SaaS-oplossing. De klant kan gebruik maken van de applicatie via een internetverbinding. De software wordt door de klant dus niet gedownload, maar blijft binnen de omgeving van de leverancier. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software voor de duur van de Agreement for the provision of SaaS. Meestal stelt de klant de software ter beschikking van zijn medewerkers of klanten (de eindgebruikers).

Traditionele software wordt geïnstalleerd op het systeem van de klant. Officiële Resellers doen de distributie door de klanten in staat te stellen deze software op hun eigen server te downloaden. Deze Resellers zijn gerechtigd om licentie te verkopen aan hun klanten, zodat deze klanten de software kunnen downloaden en gebruiken. Dit kan via een sublicentie, maar het komt ook voor dat de klant direct een licentie krijgt van de eigenaar/leverancier.

Saas Reseller Agreement

Ook een SaaS-oplossing is geschikt voor wederverkoop via distributiekanalen van Resellers. De Reseller krijgt op grond van een SaaS Reseller Agreement de mogelijkheid om zijn eigen klanten aan te sluiten op de SaaS oplossing van de eigenaar/leverancier. Meestal blijft de eigenaar/leverancier van de SaaS-oplossing verantwoordelijk voor de hosting, zodat hij de controle over de software modules houdt. Hierdoor kan de eigenaar/leverancier monitoren welke klanten de Reseller heeft aangesloten.

Indien de Reseller achter blijft met betaling van de bijdrage voor de door hem aangesloten klanten, dan kan de eigenaar/leverancier van het platform dreigen met afsluiting van deze klanten. De klanten zijn voor rekening en risico van de Reseller. De Reseller betaalt de eigenaar/leverancier een licentievergoeding voor de mogelijkheid om klanten aan te kunnen sluiten op het SaaS-platform. Meestal is dit een vergoeding per klant of gebruiker. Het business model voor de Reseller is dat hij een opslag bij zijn klanten in rekening kan brengen.

In onze webshop vindt u een zeer uitgebreid model SaaS Reseller Agreement. Omdat het bij SaaS-oplossingen meestal om distributie via internationale wederverkopers gaat is dit contract in het Engels opgesteld.