Een contract op de achterkant van een bierviltje?

21 februari 2019 Door: Richard Beverwijk

Het is veelvuldig gebruikte beeldspraak in het zakenleven: een contract sluiten op de achterkant van een sigarendoos of bierviltje. Dat klinkt romantisch, maar is het ook rechtsgeldig?

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding (art. 6:217 BW). Een vormvereiste is niet voorgeschreven, ook een mondelinge overeenkomst is een rechtsgeldige overeenkomst. In het maatschappelijke verkeer zal het echter nodig zijn om het bestaan van de overeenkomst te bewijzen. Het gaat dan om het bewijs van verklaringen van beide partijen waaruit de aanbod en aanvaarding blijkt. Dit bewijs kun je op vele manieren leveren, bijvoorbeeld door getuigenverklaringen. In de praktijk is een op schrift gestelde en getekende verklaring de meest eenvoudige manier om een overeenkomst te bewijzen. Dit noemen wij een onderhandse akte, oftewel in normaal taalgebruik: een contract. Deze onderhandse akte levert dwingend bewijs op van de juistheid van de inhoud van de verklaring, en dus van het bestaan van de overeenkomst. Dwingend wil zeggen dat de rechter van de juistheid moet uitgaan, tenzij een partij het tegendeel kan bewijzen.

Aan een scan of kopie van een contract komt minder bewijskracht toe dan aan een origineel. In geval van een kopie of scan kan de wederpartij stellen dat de inhoud van het stuk niet juist is. Een scan of kopie is in theorie eenvoudig te vervalsen, dus de rechter zal een dergelijk verweer serieus moeten nemen.

Dan nu naar de titel van deze blog: kan een contract worden gesloten op de achterkant van een bierviltje?

Het antwoord op deze vraag is: jazeker! Sterker nog, als het bierviltje door beide partijen is getekend en voldoende informatie over de overeenkomst bevat, dan is het bierviltje zelfs een onderhandse akte, welke dwingend bewijs oplevert van het bestaan van de overeenkomst. Begin dit jaar heeft de Rechtbank te Rotterdam een vordering toegewezen  op basis van een getekend bierviltje waarop originele handtekeningen bleken te staan.

De conclusie is dat je meer hebt aan een vies bierviltje met originele handtekeningen, dan aan een smetteloze kopie van een op papier gestelde overeenkomst. Nog beter is het uiteraard om snel even een model van Voorbeeldcontract.nl te downloaden, deze in te vullen, in tweevoud uit te printen en te ondertekenen.