Financieringsmogelijkheden

12 februari 2021 Door: Ruben Groeneveld

Het is in deze onzekere tijden niet ondenkbaar dat uw onderneming extra cash nodig heeft. Maar zelfs als uw bedrijf tijdens de coronacrisis juist groeiende is, kan u een cashtekort hebben. In dat geval kan de gewenste groei van uw onderneming misschien niet worden gerealiseerd zonder extra middelen. In dit blog bespreken we enkele financieringsmogelijkheden om aan voldoende liquide middelen te komen, voor lijfsbehoud of voor groei.

Financieringsmogelijkheden:

  1. Eigen vermogen inbrengen

De eerste mogelijkheid om extra geld in de onderneming te krijgen is het inbrengen van eigen middelen zoals spaartegoeden of de overwaarde van de eigen woning. Vaak is deze optie echter al gebruikt bij het opzetten van de onderneming.

  1. Lenen in de eigen omgeving (onderhandse lening)

Wanneer het cashtekort niet heel hoog is kan het lonen om het benodigde geldbedrag in de eigen kring te zoeken. Dit betekent dat een lening wordt afgesloten bij vrienden, familie of kennissen. Het is erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk vast te leggen om vervelende conflicten te voorkomen. Klik hier voor onze voorbeeld geldleningsovereenkomst.

  1. Lenen bij de bank

De lening bij de bank is een van de meest voorkomende financieringsmogelijkheden. Een lening bij de bank ligt het meest voor de hand liggend wanneer een groter geldbedrag nodig is. Om de gewenste lening te verkrijgen is het raadzaam om u goed voor te bereiden en eventueel uw accountant in het proces te betrekken. Lenen bij de bank kan verschillende vormen hebben. Allereerst kan u een rekening courant krediet aanvragen. Dit betekent dat je rood kan staan op de betaalrekening zodat er extra investeringsruimte is. Daarnaast is er de ‘normale’ banklening, waarbij u een vooraf afgesproken geldbedrag tegen een bepaalde rente leent.

  1. Achtergestelde lening

Het verstrekken van een achtergestelde lening is interessant voor snel groeiende ondernemingen met een tekort aan liquiditeit. Een achtergestelde lening is achtergesteld op de andere schuldeisers en staat als laatste in de rij bij faillissement van de lener. Als ‘compensatie’ heeft een achtergestelde lening doorgaans wel een hogere rente. Een voordeel van een achtergestelde lening voor de onderneming is dat deze door banken als eigen vermogen worden gezien. Daardoor is de financiële buffer groter en is het voor banken en investeerders minder risicovol om een lening te verstrekken. De achtergestelde lening biedt dus zekerheid voor andere schuldeisers. Voor een voorbeeldcontract voor een achtergestelde lening klikt u hier.

  1. Rekening-courant met uw holding

U kunt een rekening-courantovereenkomst sluiten met uw holding. Uw holding leent op die manier cash aan de werkmaatschappij. Het werkkapitaal van de werkmaatschappij kan daarmee eenvoudig (tijdelijk) worden uitgebreid. Voordeel van een rekening-courantovereenkomst is dat u bedragen heen en weer kan boeken. De werkmaatschappij kan de lening dus ook zo weer terugbetalen. Verder is deze constructie heel makkelijk op te zetten. Hier is geen bank of notaris voor nodig.  U heeft voldoende aan een rekeningcourant-overeenkomst. Een voorbeeld kunt u hier direct bestellen en downloaden.

  1. Nieuwe aandelen uitgeven

Om meer kapitaal aan te trekken kan een onderneming (mits het een B.V. of een N.V. betreft) ook nieuwe aandelen uitgeven. Deze aandelen moeten worden volgestort en dat levert een injectie van nieuw eigen vermogen op. Het uitgeven van aandelen heet een aandelenemissie. U kunt de nieuwe aandelen zelf nemen en volstorten of u kunt ze aanbieden aan investeerders. Let wel op het voorkeursrecht wanneer er ook andere aandeelhouders zijn. Om verwatering van hun aandelenbelang te voorkomen hebben bestaande aandeelhouders (normaal gesproken) een voorkeursrecht op de nieuw uit te geven aandelen.

  1. Crowdfunding

Crowdfunding is relatief nieuw onder de financieringsmogelijkheden. De ‘crowd’ kan zelf bepalen voor welk bedrag wordt ‘geïnvesteerd’ in uw bedrijf of in een bepaald project van uw bedrijf. Het voordeel daarvan is dat ook voor een zeer klein bedrag ‘geïnvesteerd’ kan worden. Meestal is dat in de vorm van een lening. Bij een investering in ruil voor aandelen via crowdfunding zal het al snel om grotere bedragen gaan. In ruil voor het meedoen aan de crowdfunding wordt soms ook een ‘gratis’ product of een korting verstrekt.

  1. Factoring

Een veel voorkomende vorm van financiering is factoring. Factoring is debiteurenfinanciering. Bij factoring draagt de onderneming openstaande facturen over aan een gespecialiseerd bedrijf, dat de factuur meteen uitbetaalt. Het voordeel daarvan is dat dit geld meteen gebruikt kan worden om rekeningen te betalen of door te groeien. Ook wordt het risico dat uw debiteur niet betaalt uit handen gegeven. Het nadeel van factoring is dat er kosten aan verbonden zijn en dat het gespecialiseerde bedrijf veel inzicht in uw onderneming wil krijgen, voordat ze overgaan tot factoring.

  1. Noodlening / noodmaatregelen

Als gevolg van de corona crisis zijn er momenteel specifieke mogelijkheden tot financiering van uw onderneming, door een beroep te doen op het steun- en herstelpakket van de overheid voor ondernemers. Het steun- en herstelpakket bevat tijdelijke financiële regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen. Uw onderneming dient dan wel aan de door de overheid gestelde eisen te voldoen. Voor een overzicht van alle steunmaatregelen klikt u hier.