Franchisewetgeving in het buitenland

24 september 2020 Door: Ruben Groeneveld

Wanneer een franchiseformule in Nederland succesvol blijkt is het een logische vervolgstap om de formule de grens over te brengen. In dit blog bespreken we de franchisewetgeving van verschillende landen waarmee ondernemers die internationaal willen franchisen rekening moeten houden.

Per land verschillende franchisewetgeving

In Nederland is er, tot 1 januari 2021 (lees onze blog), geen specifieke wetgeving voor franchise geweest. In veel andere landen binnen de EU is er echter wel specifieke franchisewetgeving waar de franchisegever rekening mee dient te houden.

  • Landen met specifieke franchisewetgeving

In België, Frankrijk, Spanje, Italië en in de Verenigde Staten is er wel wetgeving specifiek voor de franchiseovereenkomst. Deze wetgeving ziet vooral op de precontractuele fase en de informatieplicht van de franchisegever aan de franchisenemer.

In de VS geldt al erg lang de zogenaamde ‘Franchise Rule’. Deze wet is in 2007 voor het laatst herzien. De regel beoogt oneerlijke en misleidende praktijken in de franchisewereld tegen te gaan. Voor de praktijk houdt de wet in dat de franchisegever uiterlijk 14 dagen voor het tekenen van de franchiseovereenkomst een zogenaamd ‘Franchise Disclosure Document’ aan de franchisenemer moet verstrekken. In dit document moet de franchisegever onder andere informatie opnemen over onder andere de omvang van de te maken investeringen door de franchisenemer, de fee-structuur van de formule, eventuele lopende rechtszaken tegen de franchisegever en de aard en omvang van de verplichtingen die de franchisenemer op zich moet nemen.

De Franse en Belgische franchisewetgeving is in grote mate vergelijkbaar met deze Franchise Rule. De eerste Franse wetgeving omtrent franchise trad al in 1989 in werking. De Belgische franchisewetgeving is van kracht sinds 2006. De Franse en Belgische wetgeving ziet net als in de VS vooral op de bescherming van de franchisenemer in de precontractuele fase tegen onjuiste en onvolledige informatie van de kant van de franchisegever. In Spanje en Italië gelden ook wetten die erg op de Franse en Belgische franchisewetgeving lijken.

  • Landen zonder specifieke franchisewetgeving

Binnen de EU is er in Duitsland, Oostenrijk, Polen, Griekenland, Portugal, Finland en Engeland net als in Nederland geen specifieke franchisewetgeving. In deze landen is het recht omtrent franchise geregeld in de algemene wetgeving en de jurisprudentie.

Mededingingsrecht

Een ander punt om rekening mee te houden zijn de Europese regels van mededingingsrecht. Deze regels zijn ook van toepassing op franchise, al zijn er enkele uitzonderingen. Het idee achter de Europese regels is dat afspraken tussen ondernemingen geen negatieve gevolgen mogen hebben voor de concurrentie. Toch mogen er in een franchiserelatie wel verdergaande afspraken worden gemaakt dan in een normale samenwerking. Ook het verdelen van de markt is in principe niet toegestaan, maar een franchisegever kan hetzelfde effect wel bereiken door een exclusief distributiesysteem op te zetten, waarin per gebied maar één franchisenemer actief is.

Franchiseovereenkomst

In onze webshop vindt u een voorbeeld franchiseovereenkomst. Klik hier voor de Engelstalige versie. De Nederlandstalige overeenkomst is reeds aangepast op de nieuwe Wet Franchise, de Engelstalige volgt in de vierde week van november.