Geen fictieve dienstbetrekking voor commissaris of toezichthouder

23 februari 2017 Door: Richard Beverwijk

Met ingang van 1 januari 2017 is de fictieve dienstbetrekking voor commissaris of lid van een raad van toezicht definitief komen te vervallen. Dit is een indirect gevolg geweest van de invoering van de Wet DBA. Er zijn nu nog drie manieren waarop de vergoeding voor de commissaris of toezichthouder kan worden betaald.

Door de wetswijziging zal de commissaris of toezichthouder in beginsel niet meer verloond worden via de salarisadministratie van de vennootschap of instelling. De commissaris of toezichthouder betaalt zelf de inkomstenbelasting, premies volksverzekering en de bijdrage zorgverzekeringswet. Een commissaris of toezichthouder kan er echter wel vrijwillig voor kiezen om toch verloond te worden via de salarisadministratie van de vennootschap of instelling (‘opting-in’), in dat geval houdt deze vennootschap of instelling loonbelasting en de premies volksverzekering in.

In beide situaties is de commissaris of toezichthouder verplicht om BTW in rekening te brengen, aangezien sprake is van BTW-ondernemerschap, ook al wordt de functie door een privépersoon vervuld.

Het is ook mogelijk om de werkzaamheden als commissaris of toezichthouder te verrichten vanuit een BV. In dat geval wordt door de commissaris of toezichthouder voor de vergoeding een factuur gestuurd aan de onderneming of instelling, welke factuur eveneens moet worden vermeerderd met de BTW. In dit verband is het noodzakelijk een overeenkomst op te stellen tussen de BV van de Commissaris en de onderneming of instelling, waarin de facturering wordt geregeld.

In onze webshop vindt u een model Overeenkomst met een Commissaris die vanuit een BV factureert, waarin ook tal van andere zaken zijn opgenomen, zoals aanstelling, takenpakket, geheimhouding en verzekering. Dit model is bedoeld voor een commissaris van een BV of NV. Voor de commissaris die als privépersoon het commissariaat van een BV of NV vervult hebben wij ook een model Overeenkomst met een Commissaris.