Geen particuliere borgtocht

18 januari 2017 Door: Lucas van Gilst

Borgtocht leiden wel eens tot geschillen. Een voorbeeld hiervan is de zaak die die op 27 oktober 2016 is beslecht door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

In deze zaak hadden 2 ondernemers zich ten behoeve van 4 BV’s borg gesteld. Toen betaling van de geldlening door de BV’s uitbleef spraak de bank de ondernemers als borg aan. De ondernemers weigerden de bank te betalen omdat sprake zou zijn van dwaling en schending van de zorgplicht. In dat kader stelden de ondernemers dat zij zijn te beschouwen als “particuliere” borg in de zin van artikel 7:857 BW.

Het Gerechtshof volgde dit verweer niet. Volgens het Gerechtshof waren de ondernemers als zakelijke borgen aan te merken omdat zij hadden gehandeld ten behoeve van de normale uitoefening van bedrijven waarvan zij zelf bestuurder en aandeelhouder zijn. Het enkele feit dat de ondernemers de borgtochten als een natuurlijk persoon hebben ondertekend maakt volgens het Gerechtshof niet dat zij als particuliere borgen hebben te gelden.

In onze webshop kunt een u een model vinden dat wel kwalificeert als particuliere borgtocht. Dit gaat om het model geldleningsovereenkomst met particuliere borgtocht.