Het UBO-register komt eraan

9 juli 2020 Door: Ruben Groeneveld

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Implementatie registratie van uiteindelijk belanghebbende van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangenomen. Met andere woorden, het UBO-register wordt binnenkort ingevoerd. UBO betekent ‘Ultimate benificial owner’ en komt voort uit de Europese anti-witwasrichtlijn. Deze richtlijn strekt ertoe om te voorkomen dat het financiële stelsel misbruikt wordt voor witwaspraktijken en de financiering van terrorisme. In het UBO-register worden persoonlijke gegevens waaronder de naam en het economisch belang opgenomen van de uiteindelijk belanghebbenden van Nederlandse rechtspersonen. Het UBO-register is door iedereen in te zien. Het register zal naar verwachting op 27 september 2020 live gaan.

Wie is registratieplichtig?

Alle in Nederland opgerichte rechtspersonen en andere juridische entiteiten worden verplicht om de KvK in te lichten over wie de UBO’s zijn. Dit zijn:

  • De NV en de BV
  • Stichtingen, verenigingen, OWM’s en coöperaties
  • De personenvennootschappen: maatschappen, VOF’s en CV’s
  • Kerkgenootschappen

Wanneer bent u UBO?

Het antwoord op deze vraag is reeds te vinden in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. Wanneer u een UBO bent verschilt per type rechtspersoon of registratieplichtige organisatie. De hoofdregel is dat de natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang in de rechtspersoon of andere registratieplichtige organisatie houdt aan te merken is als UBO. Beursgenoteerde NV’s en BV’s hebben geen registratieplicht.

Welke informatie komt in het UBO-register?

De informatie die publiek toegankelijk wordt is:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortemaand en geboortejaar
  • Nationaliteit
  • Woonstaat
  • Het economisch belang (25-50 procent, 50-75 procent en 75-100 procent)

Deze informatie kan in beginsel door iedereen worden opgevraagd. Wel moeten zij zich registreren en een betaling van 2,50 euro doen. De identiteit van de raadplegers wordt vastgelegd door de KvK.

Wanneer moeten de UBO’s worden ingeschreven?

De nieuwe wet zal naar verwachting spoedig in werking treden. Vanaf de ingangsdatum hebben de registratieplichtigen anderhalfjaar de tijd om hun UBO’s in te schrijven.