Landelijk digitaal procederen gaat niet door

15 oktober 2018 Door: Lucas van Gilst

Op 15 december 2017 schreef ik in mijn blog dat digitaal procederen per 1 september 2017 verplicht is bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland indien sprake is van een handelsvordering met een financieel belang van meer dan € 25.000,-. De verwachting was toen dat digitaal procederen eind 2018 landelijk zou worden ingevoerd, maar dat gaat niet gebeuren. De Raad voor rechtspraak heeft namelijk in juni 2018 besloten om landelijk digitaal procederen bij civiele handelsvoreringen niet landelijk in te voeren. Als reden heeft de Raad voor rechtspraak gegeven dat landelijk invoeren op dit moment onverantwoord is. 

Geld is op

Er is volgens de Raad voor rechtspraak te weinig tijd, energie en geld beschikbaar om de programmatuur die voor digitaal procederen nodig is verder te ontwikkelingen. Oracle, het platform waarop digitaal procederen is gebouwd, kan maar een beperkte periode worden gebruikt omdat de leverancier stopt met de doorontwikkeling ervan. De Raad voor rechtspraak heeft daarom besloten om te stoppen met de doorontwikkeling van het platvorm.

Toekomst?

De minister verwacht in het najaar te kunnen besluiten over de bijgestelde aanpak van de digitalisering, de manier waarop die moet worden bereikt en de kosten die daarmee gemoeid zijn.

Let op pilot

Let op dat bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland digitaal procederen voorlopig wel verplicht blijft. Hierdoor wijkt het procesrecht bij de 2 rechtbanken af van dat van de rest van het land. Het streven is om deze ongelijkheid zo snel mogelijk op te heffen. Een model oproepingsbericht kunt u aanschaffen in onze webshop.

Gemiste kans

Men is het erover eens dat landelijk procederen de toekomst is. Het slagen van digitaal procederen valt of staat echter bij een goed platvorm. Wij vinden het daarom een gemiste kans dat er voorlopig niet verder wordt geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van een dergelijke platvorm. Digitaal procederen is naar onze mening een enorme stap vooruit. Een stap die de toegankelijkheid tot de rechtspraak verbetert en de rechtspraak op de lange termijn efficiënter en dus ook goedkoper maakt.

Auteur: Lucas van Gilst