Hoe bescherm ik mijn merk?

23 november 2022 Door: Cerena de Vries

Wanneer u een merk registreert, heeft u een monopolie hierop: u bent eigenaar van de naam en/of het logo. U beslist dus wat ermee gebeurt. Als eigenaar kunt u het merk bv. verkopen, in licentie geven of optreden tegen nieuwe merken die op uw merk lijken. Door registratie is uw merk beschermd tegen het onrechtmatig gebruik van anderen. Een merk is een intellectueel eigendomsrecht, dit is een verzamelnaam voor rechten op uitgewerkte ideeën, creatieve concepten en uitvindingen. De ideeën moeten wel uitgewerkt zijn, een los idee kunt u namelijk niet beschermen. Verder is het van belang om te weten dat een handelsnaam is niet hetzelfde is als een merk. Door het actief gebruiken van een handelsnaam voor uw onderneming heeft u ook bescherming, het is namelijk verboden om een handelsnaam te kiezen die al gebruikt wordt door een ander. Maar een handelsnaam biedt alleen in de regio waarin de handelsnaam actief is bescherming. Wilt u bescherming die verder rijkt dan deze regio en echt de naam beschermen waaronder u uw product of dienst verkoopt, dan moet u een merkregistratie aanvragen. In dit blog bespreken we kort hoe de aanvraag van een merkenrecht verloopt en hoe u bezwaar kunt maken tegen een aanvraag van een derde die een merk wil registreren. Vervolgens gaan we specifiek in op registreren van een merk in de Benelux, in Europa en op internationaal niveau.

Een merkaanvraag doen: wat is er vereist?

Om een aanvraag te doen voor het recht op een merk is het van belang dat het onderscheidend en niet beschrijvend is. Met onderscheidend wordt bedoeld dat de consument moet kunnen herkennen dat het merk afkomstig is van een bepaalde onderneming, het mag dus niet te algemeen zijn. Een simpele afbeelding van broek voor een jeanswinkel is te weinig onderscheidend. Met beschrijvend wordt bedoeld dat het merk geen algemene beschrijving van een product of dienst mag zijn, het woord brood kan dus niet als merknaam dienen voor een bakker.

Oppositie indienen: wanneer kan dit?

Oppositie indienen betekent dat u bezwaar maakt tegen de merkaanvraag van een ander. U kunt alleen oppositie indienen binnen een termijn van twee maanden vanaf de publicatiedatum, dat overigens later geregistreerd moet zijn dan uw merk. Oppositie kan worden ingediend wanneer het nieuwere merk sterk overeenstemmend is met het oude merk en het gebruikt wordt voor soortgelijke producten of diensten. Het is namelijk toegestaan om eenzelfde soort naam te gebruiken voor totaal andere producten wanneer dit niet lijdt tot verwarring. Dit is alleen niet toegestaan wanneer er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van het oude (bekende) merk. Een voorbeeld is het gebruik van het merk Heineken om naaimachines te verkopen. Heineken is wereldwijd bekend en mensen hebben vertrouwen in de producten van Heineken, zij zullen dus misschien eerder het product kopen wanneer het de naam Heineken draagt. Ondanks dat het een totaal ander product was, werd het gebruik van het merk Heineken voor naaimachines in het verleden dus toch verboden.

Waar kunt u een merkaanvraag indienen?

  • Benelux-Office for Intellectual Property (BOIP)

België, Nederlands en Luxemburg hebben afgesproken dat het niet mogelijk is om een merk in een van de drie landen afzonderlijk te laten registreren. Wilt u zich laten registreren in Nederland, dan dient u een Benelux merkregistratie aan te vragen. Hoewel de registratie dus internationaal bescherming biedt (in alle drie de landen) wordt het vaak toch gewoon een nationaal merk genoemd.

  • European Union Intellectual Property Office (EUIPO)

Wilt u uw merk beschermen in alle landen van de Europese Unie? Dan heeft u de optie om een Uniemerk aan te vragen.  Wanneer u in een groot deel van de EU actief bent, kan dit een aantrekkelijke optie zijn. De reden daarvan is, is dat het per land een nationaal merkenrecht aanvragen onderaan de streep vaak duurder is. Wel moet u er rekening mee houden dat het risico dat de aanvraag van een Uniemerk geweigerd wordt groter is dan een merkaanvraag van de Benelux merk. Dit komt omdat het recht op een Uniemerk wordt verleend op basis van het ‘alles of niets’-principe. Dit betekent dat voor alle lidstaten wordt onderzocht of u aan de wettelijke voorwaarden voor registratie voldoet. Er wordt dus ook in alle EU-talen onderzocht of het onderscheidend en niet beschrijvend is. Wanneer uw merk beschrijvend blijkt te zijn in één taal, wordt de registratie van het Uniemerk geweigerd. Ook kan vanuit elke EU-lidstaat bezwaar worden gemaakt tegen uw aanvraag, er is dus een grotere kans dat er oppositie wordt ingediend door een ander merk.

  • Internationale registratie

Voor elk land geldt dat zij een officiële instantie voor merkenregistratie hebben, zoals in de Benelux de BOIP. Veel landen zijn ook aangesloten bij het zogenoemde ‘Madrid-systeem’ hierdoor kunnen bedrijven een internationale merkaanvraag indienen bij alle aangesloten landen van dit systeem. Maar er zijn ook landen die niet aangesloten bij het Madrid-systeem, zoals Zuid-Afrika. Wilt u uw merk beschermen in Zuid-Afrika, dan moet u dit rechtstreeks doen bij de “BOIP” van Zuid-Afrika. Dit kan een relatief duur en ingewikkeld proces zijn, omdat er per aanvraag kosten gemaakt zullen moeten worden en de aanvraag vaak gedaan moet worden in de officiële taal van de instantie.

Onrechtmatig gebruik van uw geregistreerde merk

Heeft u een geregistreerd merk en wordt dit onrechtmatig gebruikt door een andere partij? Dan bieden wij hiervoor in onze webshop een sommatiebrief inbreuk merkrecht aan. Deze kan gebruikt worden indien inbreuk op een geregistreerd merkrecht is geconstateerd.