Modellen huurkoop onroerende zaken

29 maart 2017 Door: Richard Beverwijk

Al eerder hebben wij in een blog gemeld dat er per 1 januari 2017 een nieuwe regeling voor de huurkoop van onroerende zaken in werking is getreden. Deze nieuwe regeling maakt het eenvoudiger om bedrijfsruimte of woonruimte via huurkoop over te nemen.

Wat is huurkoop?

Bij huurkoop wordt de koopsom van het onroerend goed in termijnen betaald. Over het openstaande deel moet de huurkoper vaak een rente vergoeden. Pas na afbetaling van alle termijnen en de rente wordt de huurkoper eigenaar van de onroerende zaak.

Huurkoop is eigenlijk een alternatieve vorm van financiering van vastgoed. De rente is voor huurkopers onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar, vergelijkbaar met de rente op een bancaire financiering. Het voordeel van huurkoop is dat 100% financiering mogelijk is. Dit kan in de toekomst nog interessanter worden, aangezien de eisen die aan een bancaire financiering worden gesteld steeds strenger worden.

Laat voor een woning altijd een notariële akte opstellen

Voor huurkoop van een woning is een notariële akte vereist.

Voor huurkoop van bedrijfsruimte is een notariële akte niet vereist. Toch is het aan te raden om ook de overeenkomst van huurkoop van bedrijfsruimte in een notariële akte te laten vastleggen en deze akte te registreren in de openbare registers, anders is de huurkoper niet beschermd tegen faillissement van de huurverkoper of een latere vervreemding door de huurverkoper.

Schriftelijke overeenkomst voorbeeld

Net als bij de gewone koop van een woning of bedrijfsruimte zal er in de praktijk eerst een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld (ten onrechte vaak betiteld als een ‘voorlopig koopcontract’) die vervolgens door de notaris wordt geformaliseerd in een notariële akte.

Voorbeeldcontract.nl heeft als eerste in Nederland de modellen voor huurkoop van onroerende zaken opgesteld. Deze voorbeeldovereenkomsten voldoen volledig aan de eisen van de nieuwe regeling die geldt per 1 januari 2017.

U kunt de voorbeeldovereenkomst in Microsoft Word-formaat downloaden en er direct mee aan de slag:

Modelovereenkomst huurkoop woning »

 

Modelovereenkomst huurkoop bedrijfsruimte »