Negative pledge-verklaring

7 juni 2017 Door: Lucas van Gilst

Onlangs hebben wij een negative pledge-verklaring toegevoegd in onze webshop. In dit blog wordt eerst kort toegelicht wat een “negative pledge” is. Daarna bespreek ik wat het doel van een negative pledge-clausule is. Tenslotte bespreek ik een recente uitspraak van de rechtbank Gelderland waarin een variant van de negative pledge-verklaring onderwerp van geschil was.

Betekenis

Een “negative pledge” is de Engelse term die wordt gebruikt voor de belofte van een lener dat hij bepaalde roerende of onroerende goederen die hij in bezit heeft, of nog gaat verwerven, niet met een pandrecht, hypotheek of een ander goederenrechtelijk recht zal belasten. Een “negative pledge” is dus niet meer dan een belofte en wordt daarom ook wel een “oneigenlijke zekerheid” genoemd, dit in tegenstelling tot eigenlijke zekerheden als pandrecht en hypotheek.

Doel

Met het opnemen van een negative pledge-verklaring wil een uitlener proberen te voorkomen dat de lener op een later tijdstip eigenlijke zekerheden (bv. pand of hypotheek) aan derden verstrekt. Door verstrekking van een zekerheidsrecht komen de belangen van een uitlener namelijk in het gedrang. Een uitlener met een zekerheidsrecht kan zich immers – in tegenstelling tot een schuldeiser die alleen een oneigenlijk zekerheidsrecht heeft – rechtstreeks verhalen op het vermogen van de lener. Banken nemen een negative pledge-verklaring vaak op als een standaardbepaling van een zakelijke geldlening.

Uitspraak

De rechtbank Gelderland heeft op 28 september 2016 een uitspraak gedaan over een geschil dat Staalbankiers had met een lener over een oneigenlijke zekerheid. De lener had Staalbankiers een pandrecht verstrekt op de aandelen van een besloten vennootschap van de lener. De lener had Staalbankier de belofte gedaan dat hij dat pandrecht niet zou uithollen. De lener heeft vervolgens in strijd met die belofte een recht van hypotheek aan een derde verstrekt op een landgoed dat eigendom was van de besloten vennootschap. Staalbankiers stelde dat het vestigen van dit hypotheekrecht in strijd was met de belofte van de lener aan Staalbankiers om “[…] zich te onthouden van enige handeling die leidt of kan leiden tot een waardevermindering de Aandelen of die de afdwingbaarheid van de pandrechten op de Aandelen.” De rechtbank Gelderland stelde Staalbankiers in het gelijk en oordeelde bovendien dat de lener en de besloten vennootschap van de lener door het vestigen van het hypotheekrecht onrechtmatig jegens Staalbankiers hadden gehandeld. De lener en de besloten vennootschap van de lener waren volgens de rechtbank Gelderland daarom aansprakelijk voor de schade die Staalbankiers door dit onrechtmatig handelen had geleden.

Meer oneigenlijke zekerheden

Uit de hiervoor besproken uitspraak blijkt dat oneigenlijke zekerheden als een “negative pledge” een goed wapen kunnen zijn tegen uitholling van verhaalsrechten van een uitlener. In onze webshop vindt u naast de negative plegde-verklaring voorbeelden van de volgende andere oneigenlijke zekerheden: de positieve-negatieve hypotheekverklaring, de positive pledge-verklaring en de pari passu-verklaring.