Nieuw wetsvoorstel payrolling ingediend

23 maart 2018 Door: Richard Beverwijk

Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad is een wetsvoorstel payrolling ingediend bij de Tweede Kamer.

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat werknemers bij detachering en  payrolling vallen onder de reikwijdte van het pensioenfonds van de uitzendsector (StiPP) en dat zij voor de werknemersverzekeringen (in beginsel) ingedeeld moet worden in de sector Uitzendbedrijven. Als gevolg van dit arrest kunnen payroll-ondernemingen profiteren van de regels die gelden voor uitzendondernemingen, zoals het verlichte ontslagregime (uitzendbeding) en de ketenregeling.

Het huidige kabinet wil de regeling omtrent payrolling zo snel mogelijk op de schop nemen. Dit voornemen uit het regeerakkoord is uitgewerkt in het wetsvoorstel payrolling. Formeel gaat het dan om de aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van 23 november 2017.

Op basis van dit wetsvoorstel payrolling (wijziging van de Waadi), zullen payrollwerknemers qua arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden gesteld met werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. Oneigenlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden zou hiermee moeten worden voorkomen.  Verder wordt het ‘lichtere’ arbeidsrechtelijk regime voor payrollovereenkomsten buiten toepassing verklaard, zodat daarvoor het normale arbeidsrechtelijk regime zal gaan gelden.

Ten slotte zullen payrollwerknemers recht hebben op een pensioen dat gelijkwaardig is aan het pensioen van werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever in gelijkwaardige functies, of, bij het ontbreken van een dergelijke pensioenvoorziening, op een gelijkwaardig pensioen als dat geldt voor arbeidskrachten in gelijkwaardige functies in de sector waar de opdrachtgever werkzaam is.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe Waadi zal worden ingevoerd, maar het kabinet wil hiermee grote haast maken.