Extra informatieplicht voor verhuurder bij aanzegging einde huur

22 april 2020 Door: Ruben Groeneveld

De nieuwe spoedwet Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten heeft ook gevolgen voor de verhuurder. Ten eerste heeft de verhuurder een informatieplicht om de huurder te informeren over de verlengingsmogelijkheden van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten. De wet bepaalt dat de verhuurder aan deze informatieplicht moet voldoen op het moment dat de verhuurder aan de huurder de “kennisgeving” ook wel “aanzegging” van het einde van het huurcontract stuurt. Deze aanzegging kan op zijn vroegst drie maanden en op zijn laatst een maand voor de einddatum van het huurcontract worden gedaan. Binnen een week na deze aanzegging kan de verhuurder een verzoek tot tijdelijke verlenging indienen, voor een periode van een, twee of drie maanden, maar niet tot een latere datum dan 1 september 2020 De huurder moet hierop worden gewezen door de verhuurder in de aanzegging. In onze webshop kunt u hier een model aanzegging downloaden dat voldoet aan deze nieuwe informatieplicht.

Ten tweede kan ook de verhuurder op grond van de Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten om verlenging van de tijdelijke huurovereenkomst vragen. Dit kan ook voor een periode van een, twee of drie maanden, maar niet tot een latere datum dan 1 september 2020. Voor verlenging is noodzakelijk dat de huurder schriftelijke toestemming geeft. De huurder hoeft echter niet aan een verzoek tot verlenging van de verhuurder mee te werken en kan dit dus eenvoudig van de hand wijzen. Wanneer de huurder op zijn beurt een verzoek tot verlenging doet, kan de verhuurder dit alleen maar weigeren op grond van een van de in de wet genoemde redenen. Als de verhuurder geen beroep kan doen op een weigeringsgrond, dan wordt de huurovereenkomst conform het verzoek van de huurder eenzijdig verlengd.

In onze webshop vindt u een model Aanzegging einde tijdelijke huurovereenkomst dat voldoet aan eisten van deze Tijdelijke wet.