Opzegging huurovereenkomst per e-mail?

8 september 2018 Door: Lucas van Gilst

Volgens de wet moet een huurovereenkomst per aangetekende brief of per deurwaardersexploit worden opgezegd. In beginsel betekent dit dat een huuropzegging per e-mail of via een brief per gewone post niet geldt als een geldige. Zo was tot voor kort ook de heersende opvatting.

Huuropzegging per e-mail?

Echter tijden veranderen in deze snel digitaliserende wereld. Volgens uitspraken van de rechtbanken Noord-NederlandRotterdamOost-Brabant en het gerechtshof ’s-Hertogenbosch, kan een huurovereenkomst ook per e-mail worden opgezegd. Enige nuancering is echter wel op zijn plaats. De opzeggende huur of verhuurder moet ade ontvangst van de e-mail wel kunnen bewijzen. En dat kan lastig zijn als de ontvanger van de e-mail geen ontvangst van de e-mail bevestigt.

Advies: aangetekend of per deurwaardersexploit

Ons advies is om huurovereenkomsten per aangetekende brief of per deurwaardersexploit te blijven opzeggen. Een model voor een opzeggingsbrief kunt u hier vinden in onze webshop. Bewaar uiteraard altijd zelf een kopie van verzonden opzeggingsbrief. De opzeggingsbrief kan uiteraard eveneens vooraf per e-mail worden toegezonden als .pdf bestand.  Via track en trace kun je bij het aangetekend versturen van de opzeggingsbrief controleren of de opzegging tijdig is ontvangen. Indien een paar dagen voor de laatste dag waarop de huuropzegging dient te zijn ontvangen, nog niet kan worden vastgesteld op de opzeggingsbrief is ontvangen, dan is er mogelijk wat misgegaan met bezorging van de opzeggingsbrief. In dat geval is het aan te raden een kopie van de huuropzeggingsbrief alsnog tijdig per deurwaardersexploit bij de geadresseerde te laten bezorgen. Daarbij geldt de datum van bezorgen door de deurwaarder als datum van ontvangst, dat geld ook indien  de deurwaarder zijn exploit met daarbij de huuropzegging in de brievenbus van de geadresseerde achterlaat omdat hij niemand aantreft.