Overname na een faillissement

18 januari 2017 Door: Richard Beverwijk

In geval van een overname na een faillissement van een onderneming moet met de curator worden onderhandeld. Er wordt door de curator meestal eerst gekeken of er een mogelijkheid bestaat dat de onderneming zo snel mogelijk in zijn geheel kan worden verkocht. Dit levert vaak de hoogste opbrengst op en bovendien kan er dan mogelijk meer werkgelegenheid worden behouden.

De voorzetting van een onderneming na een faillissement wordt juridisch vormgegeven doordat de curator de activa verkoopt. De term “doorstart” wordt meestal gebruikt als de voormalige eigenaar of de directie de activa koopt. Als een derde partij de activa van de curator koopt, bijvoorbeeld een concurrent, wordt meestal gesproken van een overname uit een faillissement.

In onze webshop vindt u een uitgebreide Handleiding Overname Faillissement, met een opsomming van de aandachtspunten en risico’s die van belang zijn voor een succesvolle doorstart of overname uit een faillissement.