Aandeelhoudersbesluit interim-dividend

Referentie : DGA 17

 10,00 ex. btw

Besluit van de algemene vergadering van een B.V. met 1 aandeelhouder/bestuurder tot uitkering van een interim-dividend. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Dit Aandeelhoudersbesluit interim-dividend is bedoeld voor de 100% aandeelhouder, die tevens enig bestuurder is, en die aan zichzelf tussentijds een dividend wil uitkeren, bovenop zijn of haar DGA-salaris.  Van belang is dat door deze DGA een balanstest en een liquiditeitstest is uitgevoerd.

Aandeelhoudersbesluit interim-dividend: balanstest

Bij deze test wordt bepaald of het eigen vermogen na de uitkering tenminste gelijk is aan de wettelijke en statutaire reserves van de B.V.. Deze test wordt normaliter uitgevoerd op de laatst vastgestelde jaarrekening. Indien sinds de laatste balansdatum veel tijd is verstreken of grote wijzigingen hebben plaatsgevonden, is het aan te raden het besluit te nemen op basis van een meer recente vermogensopstelling of interim-balans. Indien geen wettelijke of statutaire reserves aanwezig zijn kan er een negatief eigen vermogen ontstaan door de uitkering, dat is niet verboden, mits de uitkomst van de uitkeringstoets maar positief is.

Aandeelhoudersbesluit interim-dividend: uitkeringstoets

Bij deze test wordt bepaald of de B.V. na de dividenduitkering kan blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Factoren die hierbij beoordeeld moeten worden zijn solvabiliteit, liquiditeit en de rentabiliteit. De periode waarover de beoordeling zich zal moeten uitstrekken zal in de regel ongeveer een jaar zijn, vanaf de datum dat het aan de aandeelhouder ter beschikking is gesteld. Meestal wordt deze uitkeringstoets berekend door de accountant van de B.V. op verzoek van het bestuur. Het bestuur moet namelijk de uitkering goedkeuren. Als er ondanks een negatieve uitkomst van de toets toch wordt uitgekeerd, dan kan de bestuurder voor het bedrag van de uitkering aansprakelijk worden gesteld, naast het feit dat de aandeelhouders het bedrag moeten terugbetalen aan de B.V.

Tegenstrijdig belang van de bestuurder

Als een bestuurder tevens aandeelhouder is kan de bestuurder op grond van artikel 2:239 lid 6 BW aan de besluitvorming niet deelnemen en zal het goedkeuringsbesluit eveneens door de algemene vergadering moeten worden genomen. Daarmee is in dit model rekening gehouden, omdat sprake is van een DGA die zowel bestuurder als aandeelhouder is.