Aandeelhoudersbesluit ontslag bestuurder

Referentie : DGA 13

 10,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld van notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het aandeelhoudersbesluit over het voorgenomen ontslag van de bestuurder wordt vastgelegd. Pagina’s: 3

Meer informatie

Dit model voor een aandeelhoudersbesluit ontslag bestuurder van een B.V. gaat er vanuit dat het voornemen tot ontslag is geagendeerd door de andere bestuurders. Het ontslag kan ook door de aandeelhouders op de agenda zijn gezet, bijvoorbeeld als er maar 1 bestuurder is. Het model aandeelhoudersbesluit ontslag bestuurder bevat naast een voorbeeldtekst ook een aantal praktische tips. De notulen zijn met name van belang voor het geval het tot een stemming komt. De notulen vormen dan het schriftelijke bewijs van de uitkomst van de stemming. Maar ook is van belang dat uit de notulen blijkt dat de bestuurder in de gelegenheid is gesteld om zich tegen het voornemen te verweren en dat de stakeholders over het besluit hebben gediscussieerd, voordat er is gestemd. Een voorbeeld van een oproeping voor de algemene vergadering, waarin het ontslag van de bestuurder is geagendeerd vind u ook in deze categorie DGA.

Aandeelhoudersbesluit ontslag bestuurder: arbeidsrecht

Het ontslag van de statutair bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders leidt in beginsel ook tot de beëindiging van de arbeidsrechtelijke relatie die bestaat tussen de bestuurder en de B.V. Het kan zijn dat daarbij een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Hiervoor dient u de arbeidsovereenkomst en de wet te raadplegen. Het is aan te bevelen op de opzegtermijn direct te verwerken in het ontslagbesluit van de algemene vergadering, tenzij sprake is van een ontslag op staande voet wegens een dringende reden.