Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening

Referentie : DGA 18

 10,00 ex. btw

Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening voor de DGA die jaarlijks de cijfers formeel moet laten vaststellen door de algemene vergadering. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Dit is een voorbeeld Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening. Het Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening is bedoeld voor de 100% aandeelhouder die tevens enig bestuurder (DGA) is van de B.V. Ieder jaar moet de DGA een algemene vergadering beleggen om de jaarrekening vast te laten stellen. Dit is vooral een formaliteit, omdat aandeelhouder en bestuurder immers dezelfde persoon zijn. Het is echter wel van groot belang dat het besluit van de algemene vergadering op een juiste wijze is gedocumenteerd. In dit model wordt met alle formaliteiten rekening gehouden, zodat de jaarrekening op rechtsgeldige wijze kan worden vastgesteld.

Aandeelhoudersbesluit vaststelling jaarrekening: decharge

Over het algemeen wordt gelijktijdig met de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering ook een besluit genomen ten aanzien van de decharge van het bestuur. De aandeelhouder die tevens bestuurder is zal natuurlijk altijd deze decharge verlenen. De betekenis hiervan is echter beperkt, is gebleken uit de jurisprudentie over dit onderwerp. Dit omdat de aandeelhoudersvergadering en het bestuur één en dezelfde persoon zijn. Mocht de B.V. nadien in staat van faillissement komen te verkeren, dan is de curator niet gebonden aan de decharge. De curator kan zelfstandig beoordelen of hij denkt dat er eventueel sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid. De rechter zal dit dan vast moeten stellen.