Aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen

Referentie : DGA 02

Dit contract heeft betrekking op de samenwerking tussen drie of meer BV’s, die ieder een gelijk aandeel hebben in een gezamenlijke BV. De aandeelhouders zijn tevens actief als manager/bestuurder binnen de gezamenlijke BV. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Deze aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld (gelijkwaardige verhoudingen) gaat uit van drie BV’s, maar kan eenvoudig worden aangepast voor deelname door natuurlijke personen of een groter aantal BV’s, die op basis van gelijkwaardigheid samenwerken in een BV. Dit wil zeggen dat alle aandeelhouders hetzelfde percentage hebben en evenveel zeggenschap.

Aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen: bepalingen

Het contract bevat onder meer bepalingen voor het bestuur (inclusief de beloning), de zeggenschap, vertegenwoordigingsbevoegdheid en het staken van stemmen (‘dead lock’). De aandeelhouders vormen in dit model aandeelhoudersovereenkomst ook gezamenlijk het bestuur. Ook bevat dit model een uitgebreide regeling met betrekking tot de aanbiedingsplicht in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouder zijn verplichtingen niet nakomt.  De andere partijen kunnen de gezamenlijke onderneming voortzetten.Ook bevat dit model een uitgebreide regeling met betrekking tot de aanbiedingsplicht in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouder zijn verplichtingen niet nakomt. In het voorbeeldcontract is een non-concurrentiebeding opgenomen, aangezien het niet de bedoeling is dat de (voormalige) aandeelhouders met de gezamenlijke onderneming concurreren. Verder is geregeld wat er gaat gebeuren als er een bod komt van een derde partij op alle aandelen. In dit aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld is een non-concurrentiebeding opgenomen, aangezien het niet de bedoeling is dat de (voormalige) aandeelhouders met de gezamenlijke onderneming concurreren.

In de webshop vindt u ook een Engelstalige versie van deze Aandeelhoudersovereenkomst gelijkwaardige verhoudingen. Verder beschikken wij over modellen voor twee aandeelhouders (joint venture) of voor aandeelhouders met een ongelijkwaardige aandelenverhouding. Dit laatste model is ook geschikt om te combineren met een Participatieovereenkomst, in het geval een investeerder toetreedt.

Zie ook het overzicht: aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld (overzicht alle modellen)