Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen

Referentie : DGA 07

Dit model is geschikt voor aandeelhouders die verschillende percentages houden en mogelijk niet allemaal als manager/bestuurder werkzaam zijn in de gezamenlijke BV. Bijvoorbeeld twee aandeelhouders die tevens bestuurder zijn, samen met een investeerder die alleen aandeelhouder is. Aantal pagina’s: 10

Meer informatie

Dit voorbeeldcontract Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen gaat uit van drie BV’s, maar kan eenvoudig worden aangepast voor deelname door natuurlijke personen of een groter aantal BV’s. Het contract bevat onder meer bepalingen voor het bestuur (inclusief de beloning), de zeggenschap, vertegenwoordigingsbevoegdheid en het staken van stemmen (‘dead lock’). De aandeelhouders vormen in dit model aandeelhoudersovereenkomst ook gezamenlijk het bestuur. Het verschil met gelijke aandelenverhoudingen is dat voor belangrijke beslissingen geen unanimiteit is vereist, maar een bepaald percentage. Op deze manier wordt voorkomen dat een kleine aandeelhouder deze belangrijke besluiten kan blokkeren.

Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen: de exit

Ook bevat dit model een uitgebreide regeling met betrekking tot de aanbiedingsplicht in specifieke situaties, bijvoorbeeld wanneer de aandeelhouder zijn verplichtingen niet nakomt. De andere partijen kunnen de gezamenlijke onderneming voortzetten. In het voorbeeldcontract is een non-concurrentiebeding opgenomen, aangezien het niet de bedoeling is dat de (voormalige) aandeelhouders met de gezamenlijke onderneming concurreren. Ook is geregeld wat er gaat gebeuren als er een bod komt van een derde partij op alle aandelen.

Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen: Anti-verwateringsclausule

Dit voorbeeldcontract bevat optioneel een aantal specifieke anti-verwateringsclausule. Bij een Aandeelhoudersovereenkomst ongelijkwaardige verhoudingen is het niet ongebruikelijk dat voor belangrijke besluiten alleen de stem van de grotere aandeelhouders nodig is. Hele kleine aandeelhouders hebben dan geen zeggenschap, uit praktische overwegingen. Dit betekent dat tegen de wil van deze hele kleine aandeelhouders ook beslissingen kunnen worden genomen die kunnen leiden tot verwatering van het belang. Om dit te voorkomen kun je specifieke anti-verwateringsclausules opnemen, die deze kleine aandeelhouders geheel of gedeeltelijk beschermen.

In de categorie DGA bevinden zich ook een Engelstalig model voor een BV met ongelijkwaardige verhoudingen, een model voor twee aandeelhouders (joint venture) en voor aandeelhouders met een gelijkwaardige aandelenverhouding. Dit voorbeeldcontract is ook geschikt om te combineren met een Participatieovereenkomst, in het geval een investeerder toetreedt. vindt u in deze webshop een uitgebreide Handleiding Aandeelovereenkomst. Met behulp van deze handleiding en onze modellen kunt u zelf de overeenkomst maken die u nodig heeft.

Zie ook het overzicht: Aandeelhoudersovereenkomst voorbeeld (overzicht alle modellen)