Aandelentransactie locked box

Referentie : PA 07

 62,00 ex. btw

Dit pakket dekt een aandelentransactie van begin tot eind. Van de eerste geheimhoudingsverklaring tot de koop-verkoopovereenkomst kan alles worden geregeld, inclusief het due diligence onderzoek. Aantal documenten: 5

Meer informatie

Het pakket aandelentransactie locked box bevat de volgende documenten:

  • NDA (geheimhouding)
  • Uitgebreide intentieovereenkomst
  • Vragenlijst due diligence onderzoek
  • Garanties
  • Koop-verkoopovereenkomst aandelen (locked box)

Dit pakket bevat voor het alle gebruikelijke bepalingen voor een succesvolle overname van aandelen, zoals een uitgebreide regeling voor schadevergoeding in geval van schending van de garanties of vrijwaringen, een concurrentiebeding en de bestuurswisseling. Het is zeer gebruikelijk dat door de koper zekerheden worden verlangd in verband met de garanties en vrijwaringen. Dit kan door een gedeelte van de koopprijs achter te houden of een deel van de koopprijs in escrow te storten. Ook is het mogelijk een bankgarantie of concerngarantie te vragen. Een voorbeeld van een concerngarantie vindt u ook in deze webshop. Het voorbeeldcontract Overname aandelen kan worden aangevuld met de model Garanties, zie in deze webshop categorie Overnames.

Het pakket aandelentransactie bevat twee verschillende modellen voor de koop-verkoopovereenkomst:

Aandelentransactie: locked box

Bij een locked box transactie gaat het risico met betrekking tot de onderneming over op de koper vanaf een vaste datum, meestal de balansdatum van de meest recente jaarrekening ( de ‘effectieve datum’). Er is geen overnamebalans en geen aanpassing van de koopprijs achteraf nodig. Koper kan een rente verschuldigd zijn over de koopprijs vanaf de effectieve datum tot aan de leveringsdatum. Verkoper mag tot de leveringsdatum geen dividend of kapitaal meer onttrekken aan de onderneming. Om die reden wordt deze methode de ‘locked box’ genoemd.