Aankondiging uitgifte aandelen met voorkeursrecht

Referentie : DGA 16

 10,00 ex. btw

Deze aankondiging is vereist bij een uitgifte van aandelen met voorkeursrecht. Alle aandeelhouders worden op deze manier in de gelegenheid gesteld om ook aandelen te verkrijgen, naar rato van hun aandelenkapitaal. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Deze voorbeeldbrief voor een aankondiging uitgifte aandelen met voorkeursrecht is een onderdeel van het totale emissieproces. De brief wordt verstuurd nadat in een algemene vergadering is besloten tot een uitgifte van aandelen aan enkele aandeelhouders, zonder dat het voorkeursrecht voor de overige aandeelhouders expliciet is uitgesloten. Indien het voorkeursrecht niet wordt uitgesloten, terwijl slechts een beperkt aantal aandeelhouders in de emissie wordt genoemd, dan zal door het bestuur aan de overige aandeelhouders deze aankondiging uitgifte met voorkeursrecht moeten sturen, zodat deze aandeelhouders in de gelegenheid zijn om hun wettelijke voorkeursrecht uit te oefenen.

Nadat het besluit van de aandeelhouders tot goedkeuring van de emissie is genomen, en de termijn die wordt genoemd in de aankondiging is verstreken, kunnen de aandelen door het bestuur worden uitgegeven door middel van een notariële akte. De notaris zal willen weten wat de reactie van de aandeelhouders op de aankondiging is geweest.

Aankondiging uitgifte aandelen met voorkeursrecht: kans op verwatering

De bestaande aandeelhouders hebben een wettelijk voorkeursrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen, naar rato van hun aandelenbelang. Hierdoor kunnen zij verwatering voorkomen, maar dan zullen deze aandeelhouders ook de emissieprijs moeten kunnen betalen. Het is mogelijk om aan een of meer aandeelhouders het voorkeursrecht te ontzeggen door een rechtsgeldig aandeelhoudersbesluit. Hierdoor zal in ieder geval verwatering optreden, hetgeen onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn, zelfs als aan alle statutaire eisen is voldaan. In de praktijk kan verwatering echter ook zonder uitsluiting van het voorkeursrecht optreden, als bepaalde aandeelhouders wel aandelen mogen nemen, maar dat  niet willen of financieel gezien niet kunnen.

Een voorbeeld van een aandeelhoudersbesluit emissie aandelen vind u ook in deze categorie DGA.