Aanzegging einde tijdelijke huurovereenkomst

Referentie : BW 22

 9,00 ex. btw

In winkelmand

Dit is een model aanzegging einde tijdelijke huurovereenkomst. Dit model houdt rekening met de Wet Tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten, verbandhoudend met de gevolgen van de COVID-19 uitbraak. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Dit is een model aanzegging einde tijdelijke huurovereenkomst. De verhuurder is wettelijk verplicht om de huurder een kennisgeving/aanzegging te versturen wanneer het tijdelijke huurcontract op haar einde loopt. Dit kan op zijn vroegst drie maanden en op zijn laatst één maand voor de einddatum van het contract. Door rechters wordt erg streng geoordeeld over overschrijding van deze termijn, dus het is van belang dat de aanzegging tijdig wordt verstuurd.

Door de inwerkingtreding van de Wet tijdelijke verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is het mogelijk om huurcontracten die eindigen tussen 31 maart 2020 en 1 juli 2020 voor een korte tijd van maximaal 3 maanden te verlengen, maar niet tot een later datum dan 1 september 2020. De verhuurder hoeft hier niet altijd mee in te stemmen. In artikel 4 van de wet staan enkele weigeringsgronden. Deze zijn:

  • Vóór 1 april 2020 zijn al afspraken gemaakt om de woning aan iemand anders te verhuren, te slopen, te verkopen of te renoveren.
  • De verhuurder wil zelf in de woning gaan wonen en heeft zelf geen andere woonruimte
  • De huurder heeft zich niet als een goed huurder gedragen

Wanneer de huurder de overeenkomst wenst te verlengen, moet hij dit binnen één week na kennisneming van de aanzegging aan de verhuurder laten weten. Dit kan zowel schriftelijk als elektronisch. In dit model aanzegging einde tijdelijke huurovereenkomst is de mogelijkheid opgenomen om direct in de aanzegging te laten weten of de verhuurder zich op één van de in de wet genoemde weigeringsgronden zal beroepen. Als de verhuurder zich op een weigeringsgrond beroept, moet hij dit alsnog binnen één week na het ontvangst van de aanvraag tot verlenging aan de huurder laten weten.

Meer over de aanzegging kunt u lezen in onze blog