Achtergestelde lening

Referentie : FZ 21

 19,00 ex. btw

Dit is een voorbeeldcontract voor een achtergestelde lening. Een achtergestelde wordt aangegaan tussen een vennootschap en een uitlener. Op grond van deze overeenkomst worden alle vorderingen van de uitlener op de vennootschap uit hoofde van de lening achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen van de bank op de vennootschap. Aantal pagina’s: 3.

Meer informatie

Achtergestelde lening

Een onderneming kan liquide middelen aantrekken door een achtergestelde lening aan te gaan. De vennootschap heeft dan al een lening bij de bank of een andere kredietverstrekker. In een achtergestelde lening worden alle vorderingen uit hoofde van die lening (aflossing en rente) achtergesteld bij alle tegenwoordige en toekomstige vorderingen die de bank (of andere kredietverstrekker) reeds op de vennootschap heeft. Omdat de uitlener hiermee relatief veel risico neemt, spreken partijen vaak een hoog rentepercentage met elkaar af.

Vendor loan

Een achtergestelde lening komt veel voor bij de verkoop van aandelen, als de koper onvoldoende middelen heeft en ook geen voldoende financiering kan krijgen. Om de overname dan toch door te kunnen laten gaan kan de verkoper een deel van de koopsom omzetten in een lening. Omdat de koper waarschijnlijk een deel van de koopsom heeft geleend van een bank, zal de lening van de verkoper moeten worden achtergesteld bij de bank. De verkoper neemt hierdoor een risico, maar vaak is dat beter dan dat de transactie helemaal niet door kan gaan.

Deze voorbeeld overeenkomst regelt alle belangrijke onderwerpen, zoals de hoofdsom, de duur, achterstelling, rente en aflossing. Ook bevat hij een optie voor tussentijdse aflossing, onder voorbehoud van toestemming van de financier.