Agentuurovereenkomst agentvriendelijk

Referentie : ADF 06

Agentuur is de relatie tussen een bedrijf en een zelfstandig gevestigde agent, die namens het bedrijf (de principaal) producten of diensten verkoopt in een bepaalde regio. Dit voorbeeld van een agentuurovereenkomst legt de afspraken hiervoor vast. Aantal pagina’s: 8

Meer informatie

Agentuurovereenkomst-agentvriendelijk

Agentuur is de relatie tussen een bedrijf en een zelfstandig gevestigde agent, die namens het bedrijf (de principaal) producten of diensten verkoopt in een bepaalde regio. De agentuurovereenkomst-agentvriendelijk is een agentuurovereenkomst die bepalingen bevat die in het voordeel van de agent zijn. Voor de agentuurovereenkomst is veel in de wet geregeld. Met alle dwingende bepalingen uit het wetboek is in dit voorbeeld contract rekening gehouden. Meestal wordt aan de agent een bepaalde regio toegewezen, waarin hij de producten van de leverancier mag verkopen. Kenmerkend voor een agentuur overeenkomst is dat de agent de zaken namens de leverancier of fabrikant verkoopt. De agent bemiddelt tegen provisie. Dit verschilt met de distributieovereenkomst, waarbij de distributeur als wederverkoper optreedt, voor eigen rekening en risico. De agent sluit contracten namens de leverancier en wordt dus geen partij bij de overeenkomst met de klant.

Rechten en plichten agentuurovereenkomst

Naast de verplichtingen over en weer van de agent en de principaal bevat dit model bepalingen over de verkoopprijzen van de producten en de provisie die toekomt aan de agent en de toepasselijke leveringsvoorwaarden. Ook andere zaken zoals geheimhouding, concurrentiebeding, duur en beëindiging worden in dit voorbeeldcontract geregeld.

Goodwill vergoeding

In het model agentuurovereenkomst-agentvriendelijk is een bepaling opgenomen over de goodwill vergoeding waarop de agent onder bepaalde voorwaarden recht heeft na beëindiging van de agentuurovereenkomst.

In onze webshop vindt u ook een normale agentuurovereenkomst.