Agreement for the provision of SaaS

Referentie : ICT 02

Deze Engelstalige overeenkomst heeft betrekking op de levering van ‘software as a service’, vaak ook aangeduid met de term SaaS, ASP (Application Service Provider), Cloud-diensten of Software-on-demand. Aantal pagina’s: 9

Meer informatie

Kenmerkend voor de Agreement for the provision of SaaS is dat de software zich bevind op een server die gehost wordt door de leverancier. De klant kan gebruik maken van de applicatie via een internetverbinding. De software wordt door de klant dus niet gedownload, maar blijft binnen de omgeving van de leverancier. De klant krijgt een gebruiksrecht op de software voor de duur van de Agreement for provision of SaaS. Meestal stelt de klant de software ter beschikking van zijn medewerkers of klanten (de eindgebruikers).

Agreement for the provision of SaaS: Voorwaarden

Het contract bestaat uit een specifiek en een algemeen deel. In het specifieke deel worden onder meer de prijs vastgelegd en de afspraken over de beschikbaarheid, support en onderhoud. De beschikbaarheid wordt vaak uitgedrukt in een percentage van de tijd die de SaaS oplossing bereikbaar moet zijn, buiten de maintenance windows. In het algemene deel worden de algemene leveringsvoorwaarden geregeld, waaronder IPR, privacy, geheimhouding en aansprakelijkheid. De eisen waaraan de eindgebruikers moeten voldoen zijn ook geformuleerd.

Indien op basis van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dan zijn partijen wettelijk verplicht om een afzonderlijke Engelse Verwerkersovereenkomst (Data Processing Agreement) op te stellen, die u ook in onze webshop vindt.