Akte openbaar pandrecht vorderingen

Referentie : FZ 27

 19,00 ex. btw

Deze akte is bedoeld om een openbaar pandrecht te vestigen op vorderingen. Vestiging van een openbaar pandrecht op vorderingen kan bij notariële akte of een onderhandse akte die is geregistreerd bij de Belastingdienst. Deze akte is geschikt om als onderhandse akte te worden geregistreerd. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Dit is een voorbeeldakte voor het het vestigen van een openbaar pandrecht op een vordering of meerdere vorderingen. Verpanding van vorderingen is een zeer veel voorkomende vorm van zekerheid. Door het ondertekenen van de akte openbaar pandrecht vorderingen en het doen van de mededeling van de verpanding aan de schuldenaar, verstrekt de pandgever aan de pandhouder het recht om zich met voorrang te verhalen op de verpande vordering.

Akte openbaar pandrecht vorderingen: mededeling vereist

Voorwaarde voor de vestiging van een openbaar pandrecht is dat de debiteuren op de hoogte worden gesteld van de verpanding van de vordering. Wanneer u het niet prettig vindt om aan  klanten te moeten melden dat de vorderingen verpand zijn, kunt u een akte stil pandrecht vorderingen gebruiken.

Voorwaarden

Vestiging van een  openbaar pand geschiedt door middel van de ondertekening van de akte en het doen van de mededeling van de verpanding aan de debiteur.  Deze voorbeeld akte bevat alle noodzakelijke bepalingen voor het vestigen van een rechtsgelding openbaar pandrecht op vorderingen. Daarnaast bevat deze pandakte garanties en bepalingen over de uitwinning van de verpande vorderingen en de door de pandhouder gemaakte kosten.

Andere pandaktes

In onze webshop vindt u ook een akte voor het bezitloos pandrecht van roerende zaken, een akte stil pandrecht van vorderingen en een akte voor het vestigen van een pandrecht op een domeinnaam.