Akte stil pandrecht vorderingen

Referentie : FZ 07

 21,00 ex. btw

Deze akte is bedoeld om een stil pandrecht te vestigen op vorderingen. Vestiging van een stil pandrecht op vorderingen kan bij notariële akte of een onderhandse akte die is geregistreerd bij de Belastingdienst. Deze akte is geschikt om als onderhandse akte te worden geregistreerd. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Verpanding van vorderingen is een veel voorkomende vorm van zekerheid, de akte stil pandrecht vorderingen wordt daarom veel gebruikt. Meestal gaat het dan om de verpanding van handelsdebiteuren op verzoek van een bank of financier. Bij het afsluiten van een bankkrediet is verpanding van debiteuren vaak een standaardvoorwaarde.

Akte stil pandrecht vorderingen: geen melding aan debiteur nodig

Voorwaarde voor de vestiging van een openbaar pandrecht is de melding van het pandrecht aan de debiteuren. Bedrijven vinden het uiteraard niet prettig om aan hun klanten te moeten melden dat de vorderingen verpand zijn. Dit kan worden opgelost door een stil pandrecht te vestigen op de debiteuren. Voordeel hiervan is dat de pandgever geen mededeling hoeft te doen aan de debiteur.

Toekomstige vorderingen

Een ander probleem dat zich voordoet bij de verpanding van vorderingen is het feit dat de debiteur bij het vestigen van het pandrecht vaak nog niet bekend is. Het gaat hier om toekomstige vorderingen. Vorderingen die het gevolg zijn van nieuwe transacties, bijvoorbeeld de continue verkoop van goederen door een groothandel, kun je niet door middel van een eenmalige pandakte verpanden. Daarom moeten partijen voor nieuwe klanten een nieuwe pandakte opstellen.

Banken hebben dit opgelost door in de pandakten een volmacht op te nemen. Hierdoor verstrekt de pandgever aan de pandhouder een algemene volmacht om zelf nieuwe pandakten op te stellen en te registreren. De onderneming is verplicht de periodiek de gegevens van de nieuwe debiteuren toe te zenden aan de bank (de zogenaamde pandlijsten), de bank kan hiermee dan zelf de pandakte opmaken.

In deze Akte stil pandrecht vorderingen is rekening gehouden met de mogelijkheid van verpanding van bestaande en toekomstige vorderingen.