Akte stille cessie van een vordering

Referentie : OV 26

 17,00 ex. btw

Met een akte van stille cessie kan een vordering worden overgedragen zonder dat daarvan een mededeling hoeft worden gedaan aan de debiteur. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Het is voor een schuldeiser mogelijk om een vordering op zijn schuldenaar te verkopen aan iemand anders. De overdracht van vorderingen gebeurt door middel van een zogenaamde cessie. Degene die de vordering overdraagt heet de cedent en degene die de vordering overneemt heet de cessionaris. Dit is een voorbeeld stille openbare cessie van een vordering waarmee een vorderingsrecht wordt overgedragen. Dit voorbeeld gaat uit van de stille vorm van de levering van een vordering op naam: de stille onderhandse cessie. Stille cessie betekent dat er geen mededeling van de cessie wordt gedaan aan de schuldenaar. De schuldenaar kan daardoor bevrijdend blijven betalen aan de oorspronkelijke schuldeiser. Lees in dit blog meer over het verschil tussen openbare en stille cessie.

Vereisten akte stille cessie van een vordering

De wet stelt de volgende eisen aan een akte cessie van een vordering:

  • De vordering moet door de akte in voldoende mate worden bepaald. Het is niet noodzakelijk dat de vordering in de akte wordt gespecificeerd; voldoende is dat de akte zodanig gegevens bevat dat, eventueel achteraf, aan de hand daarvan kan worden vastgesteld om welke vordering het gaat.
  • In de akte hoeft de titel (de reden of grondslag van de overdracht) niet te worden opgenomen, de akte bevat dan alleen de levering. De titel kan dan in afzonderlijk document worden vastgelegd.

In dit voorbeeld is rekening gehouden met deze wettelijke vereisten.

In deze webshop vindt u ook een voorbeeld van een openbare cessie van een vordering.