x

“Algemene voorwaarden bemiddeling Engelstalig” is toegevoegd aan uw winkelmand.

Verder winkelen Naar winkelmand

Algemene voorwaarden bemiddeling Engelstalig

Referentie : AV 08

Algemene voorwaarden bemiddeling Engelstalig, compleet en overzichtelijk. Dit model kan worden toegepast bij een bemiddelingsovereenkomst, waarbij de tussenpersoon een koper en verkoper van roerende of onroerende zaken bij elkaar brengt. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

Dit voorbeeld Algemene voorwaarden bemiddeling Engelstalig kan worden gebruikt bij het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst. Een bemiddelingsovereenkomst is een overeenkomst van opdracht, waarbij de opdrachtnemer als tussenpersoon bemiddelt bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en een derde, tegen betaling van een commissie of provisie. De overeenkomst die een makelaar sluit met iemand die op zoek is naar een woning, is een goed voorbeeld van een bemiddelingsovereenkomst. Dit lijkt veel op een agentuurovereenkomst, maar het verschil met een agentuurovereenkomst is dat de agent voor een bepaalde periode op zoek gaat naar zoveel mogelijk nieuwe klanten, terwijl een bemiddelingsovereenkomst meestal gericht is op de totstandkoming van één transactie met betrekking tot een specifiek goed. Dit wil overigens niet zeggen dat de bemiddelingsovereenkomst zich niet zou mogen richten op meerdere transacties.

Algemene voorwaarden bemiddeling Engelstalig: koop en verkoop

Dit voorbeeldcontract Algemene voorwaarden bemiddeling Engelstalig gaat uit van de bemiddeling bij de koop en verkoop van goederen. Dit kan een woning zijn, maar bijvoorbeeld ook roerende zaken, zoals auto’s, machines of andere goederen. De opdrachtgever van de bemiddelingsovereenkomst kan zowel de koper als de verkoper zijn, maar niet beiden. Het is als bemiddelaar niet toegestaan om de belangen van koper en verkoper tegelijk te behartigen.

Een bemiddelaar is in beginsel niet bevoegd om de overeenkomst tussen zijn opdrachtgever en de derde partij te sluiten, tenzij de opdrachtgever hem daartoe gemachtigd heeft. Met behulp van deze (mondeling of schriftelijke) machtiging zou de bemiddelaar de overeenkomst tot stand kunnen brengen, maar alleen als hij handelt in naam van zijn opdrachtgever, dus nooit op eigen naam. De bemiddelaar kan op grond van deze Algemene voorwaarden bemiddeling nimmer partij worden bij het contract tussen opdrachtgever en de derde en de bemiddelaar is ook niet verantwoordelijk voor de uitvoering van dit contract.

Wij beschikken in onze webshop ook over een Nederlandstalig voorbeeld Algemene voorwaarden bemiddeling.