Algemene voorwaarden levering diensten

Referentie : AV 13

 15,00 ex. btw

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor de levering van diensten, B2B. Aantal pagina’s: 7.

Meer informatie

Deze voorbeeld algemene voorwaarden levering diensten zijn te gebruiken wanneer u diensten levert aan een opdrachtgever (B2B). Dit model is overzichtelijk en compleet en bevat alle gebruikelijke en belangrijke bepalingen ter bescherming van de gebruiker, de opdrachtnemer. Het gebruiken van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar biedt wel veel voordelen.

Bepalingen

Dit model algemene voorwaarden levering diensten is zeer uitgebreid. Het bevat bepalingen over de totstandkoming van de overeenkomst, de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden, de uitvoering van de diensten, de vergoeding en de facturering, geheimhouding, privacy, intellectuele eigendomsrechten, de duur van de overeenkomst, eventuele uitbesteding aan derden, aansprakelijkheid, overmacht, diversen en het toepasselijke recht/geschillen.

Algemene voorwaarden levering diensten: toepasselijkheid

Het is van groot belang dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze worden toegepast. Anders bestaat namelijk het gevaar dat de verkoper op de bescherming van deze algemene voorwaarden geen beroep kan doen. Deze algemene voorwaarden gaan uit van toepasselijkheid van Nederlands recht. Uitgangspunt is dat u de algemene leveringsvoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand moet stellen, fysiek of digitaal. In deze webshop vindt u uitgebreide Handleiding algemene voorwaarden algemeen en een Handleiding algemene voorwaarden online,  waarin u kunt lezen hoe u juridisch op een juiste wijze met algemene voorwaarden om kunt gaan.