Algemene voorwaarden levering producten Engelstalig

Referentie : AV 07

Deze Engelstalige algemene leveringsvoorwaarden zijn bedoeld voor de verkoop van goederen van business-to-business (B2B). Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Deze Algemene voorwaarden levering producten Engelstalig zijn bijvoorbeeld te gebruiken bij de verkoop van goederen door een fabrikant of leverancier aan een distributeur, of bij de wederverkoop door een distributeur die aan de detailhandel levert. Dit model is overzichtelijk en compleet en bevat alle gebruikelijke en belangrijke bepalingen ter bescherming van de verkoper. Voor de leveringscondities (bijvoorbeeld af fabriek, franco of FOB) wordt uitgegaan van de Incoterms. Daarnaast is in de algemene voorwaarden levering producten rekening gehouden met eventuele fabrieksgaranties en reclames.

Algemene voorwaarden levering producten Engelstalig: toepasselijkheid

Het is van groot belang dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze worden toegepast, anders bestaat het gevaar dat de verkoper op de bescherming van deze algemene voorwaarden geen beroep kan doen. Deze algemene voorwaarden gaan uit van toepasselijkheid van Nederlands recht. Uitgangspunt is dat de algemene leveringsvoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand moeten worden gesteld, fysiek of digitaal. In deze webshop vindt u uitgebreide Handleiding algemene voorwaarden algemeen en een Handleiding algemene voorwaarden online,  waarin u kunt lezen hoe u juridisch op een juiste wijze met algemene voorwaarden om kunt gaan.

Nederlandstalig model

Bent u op zoek naar het Nederlandstalige model, klikt u dan hier. Let op: dit is geen letterlijke vertaling van dit Engelstalige model.