Algemene Voorwaarden software – levering en onderhoud

Referentie : AV 11

 19,00 ex. btw

Zeer uitgebreide en complete algemene voorwaarden voor de levering van ‘klassieke’ software die op locatie wordt geïnstalleerd. Aantal pagina’s: 11

Meer informatie

Dit is een model voor Algemene Voorwaarden software voor levering en onderhoud. Het gaat hier om de ‘klassieke’ vorm van software. Deze voorwaarden zijn daarom niet bedoeld voor software in de cloud of bijvoorbeeld software die als een SaaS-oplossing wordt geleverd. Meestal is de software die op grond van deze Algemene Voorwaarden is verkocht maatwerk-software. De klant kan deze software op een eigen server of device installeren. De leverancier kan bij de installatie en configuratie assisteren, tegen een vergoeding uiteraard.

Algemene Voorwaarden software: SLA

Vrijwel altijd verzorgt de leverancier ook service en onderhoud. Hiervoor sluit de klant meestal een afzonderlijke Service Level Agreement af. Maar deze Algemene Voorwaarden software levering en onderhoud bevatten de meest voorkomende SLA-bepalingen. Bijvoorbeeld bepalingen over adaptief, correctief en vernieuwend onderhoud en artikelen over het verhelpen van storingen. Bij storingen is het gebruikelijk dat partijen afspraken maken over response- en hersteltijden, afhankelijk van de prioriteit. Voorts is in deze Algemene Voorwaarden ook rekening gehouden met het leveren van nieuwe of verbeterde versies van de software (updates en upgrades).

Intellectueel eigendom en garantie

Verder bevat dit model Algemene Voorwaarden alle bepalingen die onmisbaar zijn voor een leverancier van software. Belangrijk is dat de intellectuele eigendom blijft van de leverancier, de klant krijgt een niet-exclusieve licentie, eeuwigdurend of voor de duur van de hoofdovereenkomst. Een ander kenmerkend punt voor maatwerk-software is de garantie. In geval van maatwerk-software is het gebruikelijk dat de leverancier voor een bepaalde periode de goede werking van de software garandeert.

Vanzelfsprekend zijn in deze Algemene Voorwaarden software evering en onderhoud ook bepalingen opgenomen over facturering, betaling, beperking van aansprakelijkheid en toepasselijk recht.

Indien u een leverancier bent van een SaaS-oplossing, dan kunt u gebruik maken van het model Overeenkomst levering SaaS diensten.