Algemene Voorwaarden Werving Selectie Engelstalig

Referentie : AV 12

Als een onderneming personeel nodig heeft, maar de werving en selectie wenst uit te besteden, dan kunt u deze uitgebreide Overeenkomst Werving en Selectie Engelstalig gebruiken. Aantal pagina’s: 6.

Meer informatie

Dit model Algemene Voorwaarden Werving Selectie Engelstalig is bedoeld om de relatie tussen een bedrijf en  een werving-en selectiebureau te regelen. Met name in tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan het lastig en tijdrovend zijn om personeel te vinden. Dit kan worden uitbesteed aan een werving- en selectiebureau. De gebruikelijke werkwijze is dat het bureau meerdere kandidaten voorstelt aan het bedrijf. Het bedrijf maakt hieruit een keuze en het bureau ontvangt als vergoeding vaak een percentage van het jaarsalaris, op het moment dat de arbeidsovereenkomst is getekend.

Algemene Voorwaarden Werving Selectie Engelstalig

Het voorbeeld Algemene Voorwaarden Werving Selectie Engelstalig bevat alle essentiële bepalingen, zoals de looptijd, de omvang van de opdracht en een uitgebreide regeling over het moment waarop het bureau aanspraak kan maken op een vergoeding voor de door haar voorgestelde kandidaten. Meestal is het honorarium een vast percentage van het jaarsalaris, dat verschuldigd is door het bedrijf als de kandidaat daadwerkelijk in dienst treedt, maar het kan ook een vast bedrag per kandidaat zijn, ongeacht de arbeidsvoorwaarden. In deze Algemene Voorwaarden is de wijze van berekening van het honorarium niet opgenomen, dit moet in de opdrachtbevestiging of overeenkomst die met de Opdrachtgever wordt gesloten worden beschreven.

Ook de facturering, aansprakelijkheid, geheimhouding en rechtskeuze is in dit model uitgebreid geregeld.

Het is zeer goed mogelijk dat het werving en selectie bureau persoonsgegevens van haar kandidaten verzamelt. Indien deze persoonsgegevens worden doorgegeven aan de Opdrachtgever, dan valt dit onder de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Dit betekent dat het bureau toestemming nodig heeft van de kandidaten voor het doorgeven van deze persoonsgegevens aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever deze persoonsgegevens bewaart, dan is sprake van een verwerker en verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. U dient dat een Verwerkersovereenkomst (of de Engelstalige Data Processing Agreement) op te stellen, die u ook kunt downloaden in onze webshop.

In deze webshop vindt u ook een model Overeenkomst Werving Selectie Engelstalig. Dit is bedoeld voor afspraken die meer op maat worden gemaakt, zoals de werving voor een bepaalde functie, prijsafspraken (vast of percentage van salaris) en garantieregelingen. U kunt deze Algemene Voorwaarden gebruiken in combinatie met de Overeenkomst Werving Selectie, maar dan is wel sprake van een aantal dubbele bepalingen, dus dan moet u nog wel wat werk verrichten, of ons vragen om er een consequent geheel van te maken.