Antikraakovereenkomst woning

Referentie : BW 17

Maak uw keuze
?
Invuldocument (Word)

U krijgt een niet ingevuld model in Word en vult daarin zelf de gegevens in.

Online genereren:

U vult online direct alle gegevens in, waarna u het document kant-en-klaar (ingevuld) ontvangt. U kunt daarbij kiezen voor een Word-bestand en/of een PDF.

 21,00 42,00 ex. btw

Bij antikraak wonen wordt een woning tijdelijk bewoond zonder dat daar een tegenprestatie (huurpenningen) voor wordt gevraagd. In dat geval is geen sprake van huur, maar van bruikleen. Om te voorkomen dat de gebruiker zich op huurbescherming beroept, is het belangrijk om de afspraken over het gebruik schriftelijk vast te leggen, daarin voorziet dit voorbeeld van een antikraakovereenkomst voorbeeld woning. Aantal pagina’s: 4

U heeft bij dit contract de optie om voor een kleine meerprijs gebruikt te maken van onze eigen generator. Beantwoord enkele vragen in ons systeem en u heeft een kant-en-klaar contract! Het contract kan ook dan achteraf nog aangepast worden.

Meer informatie

Antikraakovereenkomst woning voorbeeld

Dit antikraakovereenkomst voorbeeld kan worden gebruikt voor leegstaande woningen die (veelal) wachten op een andere bestemming zoals verhuur, verkoop of sloop. Het gaat hierbij dus om een tijdelijke huisvesting.

Bescherming tegen leegstandsrisico’s

Met de aanwezigheid van een bewoner wordt de woning beschermt tegen allerlei leegstandsrisico’s zoals kraak, vandalisme en verpaupering. Daar staat tegenover dat de bewoner geen tegenprestatie voor het gebruik van de woning hoeft te betalen. In model van een antikraakovereenkomst woning staan de belangrijkste afspraken tussen de bewoner en de uitlener (leegstandsbeheerder of eigenaar). Onderdeel hiervan is een aantal verplichtingen van de gebruiker. Bijvoorbeeld dat de gebruiker als goed huisvader voor de woning moet zorgen, de woning verzekerd moet houden, geen overlast voor omwonenden mag veroorzaken, geen feesten of partijen in of rond de woning mag geven, het moet dulden dat de uitlener de woning inspecteert of dat er borden op de woning worden geplaatst waarop staat de de woning te koop is of zal worden gerenoveerd, gesloopt, etc.

Verschil met huur

Van belang is om te voorkomen dat een antikraakovereenkomst als huurovereenkomst zal worden gekwalificeerd. Dit zal het geval zijn indien de gebruiker voor het gebruik een bepaalde tegenprestatie is verschuldigd. Het doorbelasten van energie- en servicekosten zoals opgenomen in het voorbeeld in dit Antikraakovereenkomst woning voorbeeld wordt niet gerekend als tegenprestatie voor het gebruik van de onroerende zaak. In een Antikraakovereenkomst woning wel  als huurovereenkomst wordt gekwalificeerd (de betiteling van het document is daarbij niet doorslaggevend) krijgt de huurder automatisch huurbescherming. Daar komt bij dat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet eindigt na afloop van de termijn. Een huurovereenkomst voor woonruimte moet namelijk altijd worden opgezegd. Het opnemen van een einddatum van de huur geeft alleen aan wanneer er door de verhuurder op zijn vroegst kan worden opgezegd.

Antikraakovereenkomst voorbeeld voor een woning

Andere namen voor een antikraakovereenkomst zijn: bruikleenovereenkomst, gebruikersovereenkomst, antikraakcontract of om-nietcontract.