Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Referentie : AR 02

 15,00 ex. btw

Modelcontract voor een werkgever die een werknemer voor bepaalde tijd (tijdelijk dienstverband) in dienst wil nemen. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

In de arbeidsovereenkomst bepaalde tijd spreken werkgever en werknemer af onder welke voorwaarden de werknemer zijn arbeid voor de werkgever zal verrichten.

Dit voorbeeld contract is in lijn met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022).

Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Dit model voor een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is zeer uitgebreid en voldoet aan de actuele wettelijke eisen, zoals de WAB.

Een groot aantal onderwerpen wordt in dit voorbeeldcontract behandeld: vakantie, arbeidsongeschiktheid, pensioen, mobiele telefoon, auto van de zaak, bedrijfskleding en geheimhouding. Bij een arbeidsovereenkomst bepaalde tijd is een non-concurrentiebeding in beginsel niet meer toegestaan, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij een gerechtvaardigd, zwaarwegend belang heeft bij dit beding. Bij een contract voor bepaalde tijd is de mogelijkheid om een proeftijd op te nemen beperkt. Indien de bepaalde tijd afloopt, dan dient rekening gehouden te worden met de wettelijke aanzegplicht. In dit model wordt dit in kleur nader toegelicht.

Geen CAO

Dit voorbeeld arbeidscontract gaat uit van de veronderstelling dat er geen CAO van toepassing is. Als er een CAO op een bedrijf of bedrijfstak van toepassing is, dan worden de arbeidsvoorwaarden bepaald door de inhoud van de CAO. Wel is dit model geschikt indien gewerkt wordt met een personeelshandboek of een personeelsreglement. In dat geval moet goed worden gekeken welke onderwerpen in de arbeidsovereenkomst zelf worden geregeld en wat er in het handboek staat. Dit moet met elkaar overeenstemmen.