Arbeidsovereenkomst tussen BV en statutair directeur

Referentie : AR 03

 17,00 ex. btw

Modelcontract voor een werknemer die in loondienst treedt van een besloten vennootschap waarvan hij statutair directeur wordt. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Dit voorbeeld contract Arbeidsovereenkomst BV en statutair directeur is in lijn met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022).

Arbeidsovereenkomst tussen BV en statutair directeur

Dit model houdt rekening met de bijzondere positie van deze werknemer. De rechtsverhouding tussen een BV enerzijds en de statutair bestuurder anderzijds wordt gekenmerkt door het feit dat de bestuurder zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke band met de BV kan hebben. De statutaire band ontstaat door het benoemingsbesluit dat word genomen door de algemene vergadering. De bestuurder hoeft niet beslist in loondienst te zijn van de BV, het kan ook om een interim-manager gaan die als ZZP-er de functie van statutair bestuurder uitoefent.  Als de bestuurder in loondienst treedt van de BV, dan is dit voorbeeld voor een arbeidsovereenkomst tussen BV en statutair directeur zeer goed bruikbaar. Dit is een zeer uitgebreid model arbeidscontract, waarbij ook rekening wordt gehouden met pensioenregelingen, arbeidsongeschiktheid en de onkostenvergoeding.

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Doordat er sprake is van zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke band tussen vennootschap en bestuurder, zullen beide banden beëindigd moeten worden, indien vennootschap en bestuurder niet meer met elkaar verder willen. Dit kan de de beëindiging complex maken, omdat arbeidsrechtelijk rekening moet worden gehouden met opzegtermijnen en opzegverboden. Indien met dit arbeidsrechtelijke aspect van de rechtsbetrekking tussen de vennootschap en de bestuurder onvoldoende rekening wordt gehouden, dan kan dat leiden tot een hoge ontslag- dan wel schadevergoeding die moet worden betaald aan vertrekkende statutair bestuurder.