Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Referentie : AR 01

 15,00 ex. btw

Voorbeeldcontract voor een werkgever die een werknemer voor onbepaalde tijd (vast contract) in dienst wil nemen. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst spreken werkgever en werknemer onder welke voorwaarden de werknemer arbeid zal verrichten voor de werkgever. De arbeidsovereenkomst wordt voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd afgesloten.

Dit voorbeeld contract is in lijn met de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (1 augustus 2022).

Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd

Dit model voor een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd is zeer uitgebreid en voldoet aan de actuele wettelijke eisen, zoals de WAB.

Een groot aantal onderwerpen wordt in dit voorbeeldcontract behandeld: vakantie, arbeidsongeschiktheid, pensioen, mobiele telefoon, auto van de zaak, bedrijfskleding en geheimhouding. Daarnaast bevat dit voorbeeldcontract van een  een non-concurrentiebeding. Een non-concurrentiebeding is bij een contract voor onbepaalde tijd nog steeds toelaatbaar. Bij een contract voor bepaalde tijd is een non-concurrentiebeding in beginsel niet meer toegestaan, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij een gerechtvaardigd belang heeft bij dit beding.

Geen CAO

Dit voorbeeld arbeidscontract gaat uit van de veronderstelling dat er geen CAO van toepassing is. Als er een CAO op een bedrijf of bedrijfstak van toepassing is, dan worden de arbeidsvoorwaarden bepaald door de inhoud van de CAO. Wel is dit model geschikt indien gewerkt wordt met een personeelshandboek of een personeelsreglement. In dat geval moet goed worden gekeken welke onderwerpen in de arbeidsovereenkomst zelf worden geregeld en wat er in het handboek staat. Dit moet met elkaar overeenstemmen.